AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana historijskog urbanog krajolika Mostara,

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT

Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana historijskog urbanog krajolika Mostara, broj: 02-02-1945/21 od 4.10.2021. godine – (PD – 26. sj. 27.10. 2021., DN – 14. sj. 4.11.2021), “Službene novine Federacije BiH“, broj 92/21