AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog zakona o minimalnoj plaći u Federaciji Bosne i Hercegovine – (predlagači: Damir Mašić, zastupnik u Zastupničkom domu  i Aner Žuljević, delegat u Domu naroda) – hitni postupak

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI

Mišljenje Vlade Federacije

DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT