AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog zakona o stečaju- hitni postupak,

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI

Amandman

- Prijedlog amandmana na Prijedlog zakona o stečaju koji je podnijelo Udruženje voditelja stečajnih postupaka i stečajnih - dužnika u Bosni i Hercegovini

Prijedlog amandmana Udruženja poslodavaca Federacije BiH na Prijedlog zakona o stečaju

DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT

Zakon o stečaju- hitni postupak, broj: 02-02-2141/20 оd 23.12.2020. godine - PD – 18. sj. 26.1. 2021, DN -10.sj. 29.4.2021.), „Službene novine Federacije BiH“, broj 53/21