AKT/ PREGLEDAČ

Nacrt zakona o advokaturi Federacije Bosne i Hercegovine,

Prijedlog zakona o advokaturi Federacije Bosne i Hercegovine,

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI

Mišljenje Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine po službenoj dužnosti na Nacrt Zakona o advokaturi Federacije Bosne i Hercegovine,

DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA

Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA

- Obavijest

DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT