AKT/ PREGLEDAČ

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom (predlagač: Aljoša Čampara, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH),

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI

Mišljenje Komisije za jednakopravnost spolova Skupštine Tuzlanskog kantona i Ministarstva zdravstva i Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice s djecom (predlagač: Aljoša Čampara, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH)

- Očitovanje Federalnog ministarstva zdravstva

- Zaključak Skupštine Tuzlanskog kantona o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice s djecom (predlagač: Aljoša Čampara, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH)

-  Očitovanje Skupštine Zapadnohercegovačkog kantona  o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice s djecom (predlagač: Aljoša Čampara, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH)

- Zaključak Skupštine Kantona Središnja Bosna o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama civilne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom ( predlagač: Aljoša Čampara, delegat u Domu naroda)

- Mišljenje Skupštine Bosansko – podrinjskog kantona Goražde o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodica sa djecom (predlagač: Aljoša Čampara, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH),

DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT