AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju – hitni postupak,

- Mišljenja

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI

- Amandmani Vlade FBiH

- Amandmani Anera Žuljevića

- Amandmani Anera Žuljevića

Izjašnjenje Vlade FBIH o amandmanima

- Amandman Klub izaslanika hrvatskog naroda

- Izjašnjenje Vlade FBiH - 4.5.2017. godine

- Amandman Anera Žuljevića

- Izjašnjenje Vlade FBiH 

- Amandman Kluba delegata hrvatskog naroda

DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT