Дом народа - Заједничка радна тијела Домова


 

Заједничка радна тијела оба дома Парламента Федерације БиХ су:

 

1.Парламентарна комисија одговорна за ревизију

Поред својих сталних радних тијела, Дом народа са Представничким домом образује Заједничку комисију за усаглашавање различито усвојених текстова закона у домовима Парламента, Парламентарну комисију одговорну за ревизију и друга заједничка радна тијела у складу са одлуком коју доносе оба дома Парламента.

 

Парламентарна комисија одговорна за ревизију разматра:

  • Јавни извјештај о ревизији Буџета Федерације БиХ и припрема извјештај са закључцима, препорукама и приједлозима за расправу на сједници оба дома Парламента Федерације Босне и Херцеговине,

  • Годишњи извјештај о пословању Канцеларије за ревизију и друге извјештаје Канцеларије који се подносе Парламенту Федерације Босне и Херцеговине,

  • Годишњи извјештај о пословању јавних предузећа и институција,

  • потребу за специјалним ревизијама појединих буџетских корисника, о чему закључак доносе Представнички дом и Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине,

  • обезбјеђује надзор квалитета рада Канцеларије за ревизију, као и друга питања из рада Канцеларије за ревизију, утврђена у Закону о ревизији Буџета у Федерацији БиХ.
     

У Парламентарну комисију одговорну за ревизију изабрани су:


Из Представничког дома Парламента Федерације Босне и Херцеговине:


Стручни савјетник
Едис Таловић
Тел: 033/216-784

E-mail: edis.talovic@parlamentfbih.gov.ba

 


Из Дома народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине:

1. Дамир Џеба, предсједник
2. Слађан Илић
3. Томислав Мартиновић
4. Томислав Мандић
5. Весна Сараџић
6. Муамер Зукић
7. Џевад Хаџић


Стручни савјетник
Ана Поповић
Тел: 033/666-681 

E-mail: ana.popovic@parlamentfbih.gov.ba

 

2. Заједничка Комисија за усаглашавање различито усвојених текстова закона у домовима Парламента Федерације Босне и Херцеговине

Задатак Заједничке комисије је да домовима упути приједлог за рјешење спорних питања насталих због различито усвојених текстова закона у домовима Парламента Федерације Босне и Херцеговине и то усаглашавањем спорних одредби закона.

Чланови Заједничког повјеренства за усуглашавање различито усвојених текстова закона у домовима Парламента Федерације Босне и Херцеговине
 

Из Представничког дома Парламента Федерације Босне и Херцеговине:
 


 

Из Дома народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине:

1. Вилдана Бешлија, предсједница
2.Харис Захирагић
3. Ивана Зримшек Шаравања
4. Драган Конта
5. Жарко Вујовић


Алма Омеровић- Дургут
Тел:033/215-755

E-mail: alma.omerovic-durgut@parlamentfbih.gov.ba