Дом народа - Заједничка радна тијела Домова


 

Заједничка радна тијела оба дома Парламента Федерације БиХ су:

 

1.Парламентарна комисија одговорна за ревизију

Поред својих сталних радних тијела, Дом народа са Представничким домом образује Заједничку комисију за усаглашавање различито усвојених текстова закона у домовима Парламента, Парламентарну комисију одговорну за ревизију и друга заједничка радна тијела у складу са одлуком коју доносе оба дома Парламента.

 

Парламентарна комисија одговорна за ревизију разматра:

 • Јавни извјештај о ревизији Буџета Федерације БиХ и припрема извјештај са закључцима, препорукама и приједлозима за расправу на сједници оба дома Парламента Федерације Босне и Херцеговине,

 • Годишњи извјештај о пословању Канцеларије за ревизију и друге извјештаје Канцеларије који се подносе Парламенту Федерације Босне и Херцеговине,

 • Годишњи извјештај о пословању јавних предузећа и институција,

 • потребу за специјалним ревизијама појединих буџетских корисника, о чему закључак доносе Представнички дом и Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине,

 • обезбјеђује надзор квалитета рада Канцеларије за ревизију, као и друга питања из рада Канцеларије за ревизију, утврђена у Закону о ревизији Буџета у Федерацији БиХ.

У Парламентарну комисију одговорну за ревизију изабрани су:
Из Представничког дома Парламента Федерације Босне и Херцеговине:

Из Дома народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине:

 1. Аљоша Чампара
 2. Јасмин Дувњак
 3. Томислав Мартиновић
 4. Иво Тадић
 5. Слађан Илић
 6. Драго Пузигаћа
 7. Анер Жуљевић

2. Заједничка Комисија за усаглашавање различито усвојених текстова закона у домовима Парламента Федерације Босне и Херцеговине

Задатак Заједничке комисије је да домовима упути приједлог за рјешење спорних питања насталих због различито усвојених текстова закона у домовима Парламента Федерације Босне и Херцеговине и то усаглашавањем спорних одредби закона.

Чланови Заједничког повјеренства за усуглашавање различито усвојених текстова закона у домовима Парламента Федерације Босне и Херцеговине

Из Представничког дома Парламента Федерације Босне и Херцеговине:

Из Дома народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине:

 1. Алиса Хајдаровић
 2. Сенад Чељо
 3. Дамир Џеба
 4. Иван Ивић
 5. Расим Кантаревић