Дом народа има Колегиј који се састоји од: предсједавајућег, два потпредсједавајућа, предсједника Клуба бошњачких делегата,предсједника Клуба хрватских делегата, предсједника Клуба српских делегата и секретара Дома народа.

 

Колегиј Дома народа:

 

  • координира активности у припремама сједница Дома народа и утврђивању дневних редова на тим сједницама;
  • стара се о остваривању права и дужности делегата у вези са вршенјем њихове функције;
  • стара се о остваривању сарадње са Представничким домом;
  • стара се о остваривању права и дужности Дома народа према предсједнику и потпредсједницима Федерације и Влади Федерације у складу са Уставом Федерације;
  • разматра питања остваривања односа и сарадње са скупштинама кантона, града и општине;
  • стара се о остваривању права и дужности Дома народа према судовима Федерације у складу са Уставом Федерације;
  • стара се о остваривању међупарламентарне сарадње ентитета и државе БиХ и органа Брчко дистрикта БиХ;
  • разматра питања парламентарне процедуре и примјене пословника;
  • разматра иницијативе и приједлоге упућене Дому народа;
  • утврђује нацрт и приједлог пословника и програм рада Дома народа и стара се о његовом провођењу.

 

Биографије чланова колегија


Томислав Мартиновућ, предсједавајући Дома народа Парламента Федерације БиХ

Томислав Мартиновић, рођен је 07.02.1967. године у Мостару.
Занимање: Дипл. јур.
Радно искуство:
Министар у Влади ХНЖ Мостар, заступник у Скупштини ХНЖ, изасланик у Дому народа ПФБиХ, замјеник предсједавајућег Скупштине ХНЖ, предсједатељ Дома народа ПФБиХ
Скупштина ХНКС
Страначке активности и досадашњи политички ангажман:
Члан КО ХДЗ БиХ Херцеговачко-неретванског кантона,
члан Националног вијећа ХДЗ БиХ
E-маилtomislav.martinovic@parlamentfbih.gov.ba

 

Аљоша Чампара, потпредсједавајући Дома народа Парламента Федерације Босне и Хецеговине

 

 

 

 


Е-Маил: aljosa.campara@parlamentfbih.gov.ba

, потпредсједавајући Дома народа Парламента Федерације Босне и Хецеговине
Иво Тадић, предсједник Клуба делегата хрватског народа у Дому народа Парламента ФБиХ

Име и презиме: Иво Тадић
Датум рођења: 23.05.1959.
Мјесто рођења: Жепче
Пребивалиште: Жепче
Националност: Хрват
Страначка припадност: ХДЗ БиХ
Занимање: Официр
Завршена школа/стручно звање: Виша војна стручна спрема
Радно искуство: 30 година стажа, привреда, војска, политика
Страначке активности и досадашњи политички ангажман: Члан општинског, кантоналног и средишњег одбора ХДЗ БиХ, делегат у Дому народа и посланик у Скупштини ЗДК од 2006. године
Породично стање: Ожењен, двије кћерке
E - маил: ivo.tadic@parlamentfbih.gov.ba

Јасмин Дувњак, предсједник Клуба делегата бошњачког народа у Дому народа Парламента ФБиХ

Име и презиме: Јасмин Дувњак
Датум рођења: 15.06.1978. године
Мјесто рођења: Зеница
Пребивалиште: Зеница
Националност: Бошњак
Страначка припадност: СДА
Занимање: портпарол СДА ЗДК
Завршена школа/стручно звање: ССС – студент Правног факултета
Радно искуство: пословни секретар приватног предузећа „Изо промет“, д.о.о. Зеница,
посланик у Представничком дому Парламента Федерације БиХ,
предсједавајући Скупштине Зеничко – добојског кантона,
портпарол СДА
Страначке активности и досадашњи политички ангажман:
члан СДА од 2000. године,
члан предсједништва АМ СДА БиХ,
члан Главног одбора СДА БиХ (2005-2019),
потпредсједник СДА Зеница 2009-2019.ч
Породично стање: ожењен
E - mail: jasmin.duvnjak@parlamentfbih.gov.ba

 

Слађан Илић, предсједник Клуба делегата српског народа у Дому народа Парламента Федерације БиХ

 

Име и презиме: Слађан Илић

Датум рођења: 06.11.1970. године

Мјесто рођења: Тузла

Пребивалиште: Тузла

Националност: Србин

Страначка припадност: СДП БиХ

Занимање: дипломирани економиста

Завршена школа/стручно звање: ВСС – економски факултет

Радно искуство:
- приватни и јавни сектор

Страначке активности и досадашњи политички ангажман:
- предсједник ГО СДП БиХ, Тузла,
- члан Главног одбора СДП Тузла

Породично стање: ожењен
 

Измир Хаџиавдић, секретар Дома народа Парламента Федерације БиХ

mr.sci. Измир Хаџиавдић, секретар Дома народа Парламента Федерације БиХ, рођен је 04. јануара 1960. године у Дервенти. Ожењен је и отац двоје дјеце.
Дипломирао је на Правном факултету Универзитета у Сарајеву. Положио Правосудни испит.
Магистрирао је на Правном факултету Универзитета у Сарајеву.
Досадашња запослења:
Од 1985. до 1992. године - правни заступник у СОУР-у УНИС-ТЦД.
Од 1996. до 2000. године - помоћник директора Завода за јавну управу у Федералном министарству правде.
Од 1996. до 2001. године – учествује у бројним радним групама за израду федералних прописа.
1997. године - проматрач општих избора у Краљевини Холандији у име државе Босне и Херцеговине.
2001. године - члан Секретаријата Владе Федерације БиХ за отклањање административних препрека за страна улагања.
Од 1996. до 2002. године - члан редакционих одбора, уредник и аутор бројних публикација Федералног министарства правде.
Од 2002. године - члан Комисије за полагање стручног управног испита и испита општег знања.
Од 2002.године обавља дужност секретара Дома народа Парламента Федерације БиХ.
E-mail: izmir.hadziavdic@parlamentfbih.gov.ba