Парламент Федерације Босне и Херцеговине 
Хамдије Крешевљаковића бр. 3  

 

Централа 033/219-190

 


ПРЕДСТAВНИЧКИ ДОМ

 

Мирсад Заимовић, предсједавајући 
Тел: 033/263-585, 033/263-586
Фаx: 033/223-623
Е - маил: mirsad.zaimovic@parlamentfbih.gov.ba
Е - маил: kabinet.predsjedavajuceg@parlamentfbih.gov.ba

 

Младен Бошковић, потпредсједавајући 
Тел: 033/226-655, 033/225-321 
Фаx: 033/203-232 
Е - маил: mladen.boskovic@parlamentfbih.gov.ba

 

, потпредсједавајућа
Тел. 033/226-655
Фаx: 033/203-232 
Е - маил: 

 

Иван Миличевић , секретар Представничког дома 
Tel: 033/225-321
Fax: 
E - mail: ivan.milicevic@parlamentfbih.gov.ba

ДОМ НAРОДA

 

Томислав Мартиновић, предсједавајући
Тел: 033/666-681 
Фаx:033/223-622
Е - маил: tomislav.martinovic@parlamentfbih.gov.ba
Е - маил: ured.predsjedatelja@parlamentfbih.gov.ba

 

Аљоша Чампара, потпредсједавајући 
Тел:033/664-893 
Фаx:033/203-249 
E - mail: aljosa.campara@parlamentfbih.gov.ba

 

, потпредсједавајући
Тел: 033/223-051
Фаx:033/222-667 
E - маил:

 

Измир Хаџиавдић, секретар 
Тел: 033/203-246 
Фаx: 033/205-547 
E - maил:izmir.hadziavdic @parlamentfbih.gov.ba

 

 

ЗAЈЕДНИЧКА СЛУЖБА

 

Рачуноводство 
Тел: 033/209-451

 

Одсјек за радне односе
Тел: 033/203-259

 

Документација 
Тел: 033/666-723

 

Писарница 
Tel: 033/206-828 
Tel: 033/219-190 lokal: 110 
Fax: 033/445-390 
Fax: 033/203-243

 

Дактилобиро 
Тел: 033/219-190, локал 220