Институције БиХ (абецедним редом)

 

Агенција за државну службу - www.ads.gov.ba

Агенција за издаванје гаранција страним инвеститорима - ИГА - www.igabih.com

Агенција за промоцију страних инвестиција ФИПА - www.fipa.gov.ba

Централна банка БиХ - www.cbbh.gov.ba

Дирекција за европске интеграције Вијећа министара БиХ - www.dei.gov.ba

Дом за људска права за БиХ - www.hrc.ba

Изборна комисија БиХ - www.izbori.ba

Јавни радио-телевизијски сервис - www.pbsbih.ba

Конкуренцијско вијеће - www.bihkonk.gov.ba

Министарство вањских послова БиХ - www. mvp.gov.ba

ОМБУДСМЕНИ БиХ - www.ohro.ba

Одјел за цивилну авијацију Вијећа министара БиХ - www.bhdca.gov.baа

Парламентарна скупштина БиХ - www.parlament.ba

Предсједништво БиХ - www.predsjednistvobih.ba

Вањскотрговинска комора БиХ - www.komorabih.com

Регулаторна агенција за комуникације - www.cra.ba

Службени лист БиХ - www.sluzbenilist.ba

Уред за ревизију финансијског пословања институција БиХ - www.revizija.gov.ba

Уставни суд БиХ - www.ccbh.ba

Високо судскао и тужилачко вијеће БиХ - www.hjpc.ba

 

Институције ФБиХ, РС и Дистрикта Брчко БиХ (абецедним редом)

 

Агенција за државну управу Републике Српске - www.vladars.net

Брчко Дистрикт Босне и Херцеговине - www.brcko.org

Федерална управа цивилне заштите - www.fbihvlada.gov.ba/fucz

Федерални завод за статистику - www.fzs.ba

Град Сарајево - www.sarajevo.ba

Инвестицијска банка ФБиХ - www.ibf-bih.com

Комисија за вриједносне папире ФБиХ -www.komvp.gov.ba

Министарство финансија ФБиХ - www.fmf.gov.ba

Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства ФБиХ - www.fmpvs.gov.ba

Министарство промета и комуникација ФБиХ - www.fmpik.gov.ba

Парламент ФБиХ - www.parlamentfbih.gov.ba

Привредна комора ФБиХ - www.kfbih.com

Уставни суд РС - www.ustavnisud.org

Влада Федерације БиХ - www.fbihvlada.gov.ba

Влада Републике Српске - www.vladars.net

 

Међународне организације/институције у БиХ (абецедним редом)

 

Делегација Европске комисије у БиХ - www.delbih.cec.eu.int

Национални демократски институт - www.ndi.ba

Независна судска комисија - www.hjpc.ba/ijc/?cid=160

ОСЦЕ БиХ - www.oscebih.org

Полицијска мисија ЕУ у БиХ - www.eupm.org

СФОР - www.nato.int/sfor

УН Мисија у БиХ (архива) - www.unmibh.org

УНХЦР БиХ - www.unhcr.ba

Уред УН у Сарајеву - www.unlos-bih.org

Уред високог представника (ОХР) - www.ohr.int

 

Међународне организације/институције изван БиХ (абецедним редом)

 

Амнестy Интернатионал - www.amnesty.org

Британско вијеће - www.britishcouncil.org

Економска реконструкција и развој у југоисточној Европи - www.seerecon.org

Европска банка за обнову и развој - www.ebrd.com

Европска унија - www.europa.eu.int

Хашки трибунал - www.un.org/icty/

Хуман Ригхтс Wатцх - www.hrw.org

Међународна федерација Црвеног крста и полумјесеца (ИФРЦ) - www.ifrc.org

Међународна организација за миграције - www.iom.int

Међународни комитет Црвеног крста (ИЦРЦ) - www.icrc.org

Међународни монетарни фонд - www.imf.org

НАТО - www.nato.int

Пакт стабилности за југоисточну Европу - www.stabilitypact.org

Свјетска банка - www.worldbank.org

Уједињени народи- www.un.org

УНИЦЕФ - www.unicef.org

Вијеће Европе - www.coe.int

 

Корисни линкови с материјалима о јавној управи (абецедним редом)

 

ЕИПА - www.eipa.nl

ЕПАН - www.bl.ul.ie/epan

ПУМА – www.oecd.org/puma

СИГМА - www.sigmaweb.org