Dom naroda - Zajednička radna tijela Domova
 


 

Zajednička radna tijela oba doma Parlamenta Federacije BiH su:

 

1.Parlamentarnao povjerenstvo odgovorno za reviziju

Pored svojih stalnih radnih tijela, Dom naroda sa Zastupničkim domom obrazuje Zajedničko povjerenstvo za usaglašavanje različito usvojenih tekstova zakona u domovima Parlamenta, Parlamentarno povjerenstvo odgovorno za reviziju i druga zajednička radna tijela sukladno odluci koju donose oba doma Parlamenta.

 

Parlamentarno povjerenstvo odgovorno za reviziju razmatra:

 • Javno izvješće o reviziji Proračuna Federacije BiH i priprema izvješće sa zaključcima, preporukama i prijedlozima za raspravu na sjednici oba doma Parlamenta Federacije Bos i Hercegovine,
 • Godišnje izvješće o poslovanju Ureda za reviziju i druga izvješća Ureda koja se podnose Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine,
 • Godišnje izvješće o poslovanju javnih poduzeća i institucija,
 • potrebu za specijalnim revizijama pojedinih proračunskih korisnika, o čemu zaključak donose Zastupnički dom i Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine,
 • osigurava nadzor kvalitete rada Ureda za reviziju, kao i druga pitanja iz rada Ureda za reviziju, utvrđena u Zakonu o reviziji Proračuna u Federaciji BiH.
   

U Parlamentarno povjerenstvo odgovorno za reviziju izabrani su:
 

Iz Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine:
 

 1. Ivica Pavković
 2. Marijan Klaić
 3. Miralem Galijašević
 4. Dženana Hodžić
 5. Mirsad Kacila
 6. Alma Kratina
 7. Elvir Karajbić
   

Iz Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine:
 

 1. Aljoša Čampara
 2. Jasmin Duvnjak
 3. Tomislav Martinović
 4. Ivo Tadić
 5. Slađan Ilić
 6. Drago Puzigaća
 7. Aner Žuljević
   

2. Zajedničko povjerenstvo za usuglašavanje različito usvojenih tekstova zakona u domovima Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Zadaća Zajedničkog povjerenstva je da domovima uputi prijedlog za rješenje spornih pitanja nastalih zbog različito usvojenih tekstova u domovima Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i to usuglašavanjem spornih odredbi zakona.

Članovi Zajedničkog povjerenstva za usuglašavanje različito usvojenih tekstova zakona u domovima Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
 

Iz Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine:
 

 1. Dario Knezović
 2. Mira Grgić
 3. Salko Zildžić
 4. Hajrudin Žilić
 5. Azra Hadžić
   

Iz Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine:
 

 1. Alisa Hajdarović
 2. Senad Čeljo
 3. Damir Džeba
 4. Ivan Ivić
 5. Rasim Kantarević