Комисија за европске интеграције је радно тијело Дома народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине формирано ради праћења, спровођења и усклађивања законодавства Федерације Босне и Херцеговине са прописима Европске уније.

Комисија за европске интеграције Дома народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине има шест чланова, и то по два члана из реда сва три конститутивна народа, а од којих предсједника и замјеника предсједника Комисије бира Дом народа Парлемента Федерације Босне и Херцеговине.

Чланови Комисије за европске интеграције су уједно и чланови Парламентарног форума за европске интеграције Босне и Херцеговине путем којег се остварује сарадња са парламентарацима других нивоа власти у процесу европског интегрисања Босне и Херцеговине.

У складу са чланом 2. Одлуке о формирању и избору чланова  у Комисију за европске интеграције Дома народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине(„Службене новине Федерације БиХ“, бр. 78/15 и 13/17) надлежности Комисије укључују:

 

 • разматрање питања која су у вези са европским интеграцијама и њихов однос са органима власти у Босни и Херцеговини;
 • праћење усклађивања прописа Босне и Херцеговине и Федерације Босне и Херцеговине са стандардима Европске уније;
 • успостављање и остваривање сарадње са комисијама и тијелима у чијој су надлежности европске интеграције других парламената у Босни и Херцеговини и иностранству у складу са Уставом Босне и Херцеговине и Уставом Федерације Босне и Херцеговине;
 • праћење извршавања права и обавеза Федерације Босне и Херцеговине проистеклих из међународних уговора који се односе на европски пут Босне и Херцеговине;
 • анализирање активности интеграцијске стратегије за Босну и Херцеговину – и преговоре са Европском унијом;
 • учешће у изради студија које се односе на Босну и Херцеговину и њен европски пут;
 • сарађивање сa институцијама у Босни и Херцеговини – Дирекцијом за европске интеграције о активностима Босне и Херцеговине и Европске уније;
 • организовање презентације јавног мишљења о европском путу Босне и Херцеговине;
 • похрањивање и систематско презентовање члановима Комисије информација у вези са Европском унијом;
 • информисање о коришћењу додијељених средстава из фондова Европске уније Босни и Херцеговини;
 • информисање о току преговора Босне и Херцеговине са Европском унијом и
 • друга питања.

 

У Комисију за европске интеграције Дома народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине, изабрани су:

 

за предсједника

Томислав Мартиновић
E-mail: tomislav.martinovic@parlamentfbih.gov.ba

 

за замјеника предсједника

Изен Хајдаревић
E-mail: izen.hajdarevic@parlamentfbih.gov.ba

 

За чланове:

 

 1. Слађан Илић
  E-mail: sladjan.ilic@parlamentfbih.gov.ba
 2. Муамер Зукић
  E-mail:  muamer.zukic@parlamentfbih.gov.ba
 3. Дамир Џеба
  E-mail: damir.dzeba@parlamentfbih.gov.ba
 4. Весна Сараџић
  E-mail: vesna.saradzic@parlamentfbih.gov.ba
 5. Измир Хаџиавдић
  E-mail
  izmir.hadziavdic@parlamentfbih.gov.ba