Комисија за eвропске интеграције Дома народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине разматрa:

 • питања која су у вези с европским интеграцијама, и њихов однос са органима власти у Босни и Херцеговини;
 • праћење усклађивања прописа Босне и Херцеговине и Федерације Босне и Херцеговине са стандардима Европске уније;
 • успостављање и остваривање сарадње са комисијама и тијелима у чијој су надлежности европске интеграције других парламената у Босни и Херцеговини и иностранству у складу са Уставом Босне и Херцеговине и Уставом Федерације Босне и Херцеговине;
 • праћење извршавања права и обавеза Федерације Босне и Херцеговине произашлих из међународних уговора који се односе на европски пут Босне и Херцеговине;
 • анализирање активности интеграцијске стратегије за Босну и Херцеговину – и преговоре са Европском унијом;
 • учешће у изради студија које се односе на Босну и Херцеговину и њезин европски пут;
 • сарађивање с институцијама у Босни и Херцеговини – Дирекцијом за европске интеграције о активностима Босне и Херцеговине и Европске уније;
 • организирање презентације јавног мишљења о европском путу Босне и Херцеговине;
 • похрањивање и систематско презентирање члановима Комисије информација у вези с Европском унијом;
 • информирање о кориштењу додијељених средстава из фондова Европске уније Босни и Херцеговини;
 • информирање о току преговора Босне и Херцеговине са Европском унијом, и
 • друга питања.

 

за предсједника
Томислав Мартиновић

 

за замјеника предсједника
Незим Алагић

за чланове:

 1. Слађан Илић
 2. Муамер Зукић
 3. Дамир Џеба
 4. Весна Сараџић
 5. Измир Хаџиавдић

 

Аида Хаџић – Салкић, шеф Јединице за европске интеграције Дома народа

Тел: 033/216-785

Email: aida.hadzic-salkic@parlamentfbih.gov.ba

 

 

Која је улога Парламента током процеса приступања ЕУ?

Какве задатке Парламенти БиХ имају током процеса?

 

У приступном процесу, значајну улогу не играју само владе, већ су кључни учесници и парламенти. Они морају допринијети том процесу у сљедећим подручјима активности:

• Парламенти извршавају задатке на усклађивању законодавства, они транспонирају правну течевину ЕУ у законодавство своје земље.

Главну иницијативу и извршне улоге на себе преузимају владе, док парламенти доносе најважније законе неопходне за увођење прописа и пракси ЕУ у одређеној земљи. Поред тога парламенти би требали осигурат ијак политички надзор над активностима законодавног усклађивања које проводе владина тијела.

• Парламенти извршавају задатке праћења и надзора.

Преговори са државама чланицама ЕУ и институцијама ЕУ спадају првенствено у надлежност извршне власти, међутим став који заступа Влада би требао бити заснован на подршци добијеној од стране парламента. Стога би парламенти требали помно пратити активности Владе током цијелог процеса. Ово такођер може одлучити да се активности владе заснивају на најширем могућем политичком консензусу и најширем могућем заступању политичких интереса и мишљења грађана.

• Паламенти проводе информативне активности

Парламенти као институције и њихови чланови које су изабрали грађани (чланови парламента) би широј јавности требали служити као извор информација о интеграцијама у ЕУ. Путем политичких дебата и осталих средства парламенти и чланови парламента требају подизати свијест о европским питањима јачањем отворености и транспарентности парламентарних активности које су у вези са приступањем ЕУ, а посебно активности њихових тијела које се баве пословима у вези са с ЕУ.

• Парламенти извршавају задатке међународне и интерпарламентарне сарадње.

Премда се дипломатија обично сматра искључивом привилегијом извршне власти, постоји много прилика у парламнетарној дипломатији којима се може ојачати и убрзати процес интеграција. Ово може повечати подршку земљи тако што ће увјерити њене партнере из ЕУ у постигнуте резултате. Парламенти опћенито одржавају чврсте и блиске односе са Европским парламентом, а остварују и редовне контакте са осталим институцијама ЕУ. Поред тога, прилике у регионалној парламентарној сарадњи би могле појачати цјелокупан процес интеграција.

 

На који начин се парламенти у БиХ тренутно баве европским питањима

Специјализиране комисије/одбори су успостављени у парламентима у БиХ :

• Парламентарна скупштина БиХ (ПСБИХ) – Заједничка комисија за европске интеграције (састоји се од посланика и делегата из оба дома)

• Парламент Федрације БиХ (ПФБиХ)- Комисије за европске интеграције Представничког дома и Дома народа

• Народна скупштина Републике српске(НСРС)- одбор за европске интеграције и регионалну сарадњу

• Скупштина Брчко дистрикта(СБД)- Комисија за европске интеграције

 

Тачне надлежности ових комисија/одбора утврђене су у пословницама сваког парламента/домова парламента. Опћенито је њихов задатак да се баве свим питањима која произилазе из процеса интегрисања Босне и Херцеговине у Европску унију.

Предсједавајући парламента/домова парламента и колегија парламента имају значајну улогу у организовању активности парламента у вези с ЕУ. Како би се почео разговор о питањима у вези с ЕУ међу парламентима у БиХ , установљен је Форум комисија/одбор за европске интеграције.

 

Корисни линкови:

Званична wеб страница Европске уније

Делегација Европске уније у Босни и Херцеговини

Дирекција за европске интеграције

Европска комисија

Европско вијеће

Вијеће ЕУ

Европски парламент

Суд Европске уније

Службени лист Европске уније

Ресурсни центар ЕУ

Европски одбор регија

РЕГПЕX – размјена информација између регионалних парламената и влада

ИПЕX – Платформа за међупарламентарну размјену информација у ЕУ

ЦОСАЦ

ЕУ Инфо центар

ИПА