Дом народа - Kлубови 


У Дому народа се образују три клуба делегата конститутивних народа (у даљем тексту: клубови народа):
 

 • Kлуб делегата бошњачког народа
 • Kлуб делегата хрватског народа
 • Kлуб делегата српског народа
   

Клубови народа образују се као облик дјелованја делегата у Дому народа, посебно у припремама сједница Дома народа, утврђивању приједлога дневног реда сједница и рјешавању спорова у поступку доношења аката Парламента Федерације и Дома народа. 
Клубови народа имају предсједника а могу имати и замјеника предсједника који руководе клубовима и усклађују њихов рад. 
У раду сједница клубова народа учествују и чланови Владе Федерације на позив предсједника клуба.


 

ДЕЛЕГAТИ У ДОМУ НAРОДA ПAРЛAМЕНТA 
ФЕДЕРAЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 
( делегатски сазив 2022.-2026.)

 

ДЕЛЕГАТИ ИЗ РЕДА БОШЊАЧКОГ НАРОДА
 

 1. АЛАГИЋ НЕЗИМ 
 2. АЛИЋ СЕНАД
 3. БАБИЋ АМРА
 4. БАШИЋ МИРНЕС
 5. БЕГИЋ ЕМИР
 6. БЕШЛИЈА ВИЛДАНА
 7. ЧАМПАРА АЉОША
 8. ЧОЛАКОВИЋ ФАХРУДИН
 9. ДАУТОВИЋ ЕМИР
 10. ДЕЛИЋ ЕЛДИН 
 11. ГАВРАНКАПЕТАНОВИЋ - СМАИЛБЕГОВИЋ ФАТИМА
 12. ХАЏИЋ ЏЕВАД
 13. ХОЏИЋ ХИКМЕТ
 14. МАХМИЋ МЕХМЕД
 15. МЕМИЏАН ИРМА
 16. МЕМИШЕВИЋ МЕХМЕД
 17. ОБУЋА АИДА
 18. ОРЛОВИЋ АМИР
 19. СЕЈАРИЋ АЗХАР
 20. СИВИЋ АЛМИНА
 21. ШИШИЋ ДАМИР
 22. ЗАХИРАГИЋ ХАРИС
 23. ЗУКИЋ МУАМЕР

ДЕЛЕГАТИ ИЗ РЕДА ХРВАТСКОГ НАРОДА
 

 1. БАНОВИЋ СИЛВА
 2. БИЛИЋ АНТО
 3. ЏЕБА ДАМИР
 4. ФЕЈЗИЋ БЕРИНА
 5. ИЛИЋ ИЛИЈА
 6. ИВИЋ ИВАН
 7. КОНТА ДРАГАН
 8. МАНДИЋ ТОМИСЛАВ
 9. МАРЈАНОВИЋ ДАМИР
 10. МАРТИНОВИЋ ТОМИСЛАВ
 11. МРЊАВАЦ БОРИС
 12. МУЈКАНОВИЋ МАРИНА
 13. НАКИЋ ИЛИЈА
 14. ОДАК ИВАН
 15. ПАВКОВИЋ ИВИЦА
 16. РАГУЖ ИВА
 17. СОЛДО ОЛИВЕР
 18. ШАНТИЋ ТАЊА
 19. ШАРАВАЊА ЗРИМШЕК ИВАНА
 20. ШАРИЋ МЛАДЕН
 21. ШЕВО МИЛАН
 22. ШИМУНОВИЋ ИВО
 23. ТАДИЋ ИВО

ДЕЛЕГАТИ ИЗ РЕДА СРПСКОГ НАРОДА
 

 1. АТАНАСИЈЕВИЋ ЉУБИНКА
 2. БРОЋЕТА ГОРАН
 3. БУЛАЈИЋ ГОРАН
 4. ЦВИЈЕТИЋ БРАНКА
 5. ДАМЈАНОВИЋ ДРАГАНА
 6. ДУЈМОВИЋ ЗОРА
 7. ИЛИЋ СЛАЂАН
 8. КАМЕЊАШ СВЕТЛАНА
 9. ЛОНИЋ МЛАДЕН
 10. ЛУКИЋ САША
 11. МАТЕРИЋ НИКОЛА
 12. МЕЛАНК МИОМИРКА
 13. МИЛОВИЋ ДАЛИБОРКА
 14. МИТРОВИЋ МИРОСЛАВ
 15. ПЕКИЋ ЈЕЛЕНА
 16. ПЕТРОВИЋ КРИСТИНА
 17. РАДУН ДУШКО
 18. САРАЏИЋ ВЕСНА
 19. СИМИЋ МЛАДЕН
 20. СУША ДРАГИЦА
 21. ВИТЕШКИЋ СМИЉАНА
 22. ВУЈОВИЋ ВЕДРАНА
 23. ВУЈОВИЋ ЖАРКО

ДЕЛЕГАТИ ИЗ РЕДА ОСТАЛИХ
 

 1. БАБАЈИЋ АЛМИР
 2. ДОРИЋ АЛМИР
 3. ХАНДУКИЋ СЕНИТА
 4. ХАНЏИЋ ВИБОР
 5. ИМШИРОВИЋ САНДРА
 6. КАПО БЕЛМА
 7. КЛАРИЋ САНЕЛА
 8. ПЕШТЕК ЕНЕС
 9. СЕЛИМБАШИЋ ХАЛИЛ
 10. ЗАЛИХИЋ АРМАН
 11. ЗУХРИЋ АЛБИН

 


ДЕЛЕГAТИ У ДОМУ НAРОДA ПAРЛAМЕНТA 
ФЕДЕРAЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 
( делегатски сазив 2022.-2026.)
(по странкама)

СДП - СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА БИХ
 

 1. АТАНАСИЈЕВИЋ ЉУБИНКА
 2. БАБАЈИЋ АЛМИР
 3. ХАЏИЋ ЏЕВАД
 4. ИЛИЋ СЛАЂАН
 5. КАПО БЕЛМА
 6. ЛОНИЋ МЛАДЕН
 7. МУЈКАНОВИЋ МАРИНА
 8. ПЕКИЋ ЈЕЛЕНА
 9. ПЕТРОВИЋ КРИСТИНА
 10. САРАЏИЋ ВЕСНА
 11. СЕЛИМБАШИЋ ХАЛИЛ
 12. СИМИЋ МЛАДЕН
 13. ЗАЛИХИЋ АРМАН

СДА - СТРАНКА ДЕМОКРАТСКЕ АКЦИЈЕ
 

 1. БАШИЋ МИРНЕС
 2. ЧОЛАКОВИЋ ФАХРУДИН
 3. ДЕЛИЋ ЕЛДИН
 4. ХОЏИЋ ХИКМЕТ
 5. ЛУКИЋ САША
 6. МАХМИЋ МЕХМЕД
 7. МЕМИЏАН ИРМА
 8. МЕМИШЕВИЋ МЕХМЕД
 9. ОБУЋА АИДА
 10. СУША ДРАГИЦА
 11. ШИШИЋ ДАМИР
 12. ВИТЕШКИЋ СМИЉАНА
 13. ЗАХИРАГИЋ ХАРИС
 14. ЗУКИЋ МУАМЕР

ХДЗ – ХРВАТСКА ДЕМОКРАТСКА ЗАЈЕДНИЦА
 

 1. ДУЈМОВИЋ ЗОРА
 2. ЏЕБА ДАМИР
 3. ИЛИЋ ИЛИЈА
 4. КАМЕЊАШ СВЕТЛАНА
 5. КОНТА ДРАГАН
 6. МАНДИЋ ТОМИСЛАВ
 7. МАРТИНОВИЋ ТОМИСЛАВ
 8. МИТРОВИЋ МИРОСЛАВ
 9. МРЊАВАЦ БОРИС
 10. НАКИЋ ИЛИЈА
 11. ПАВКОВИЋ ИВИЦА
 12. РАГУЖ ИВА
 13. СОЛДО ОЛИВЕР
 14. ШАРАВАЊА ЗРИМШЕК ИВАНА
 15. ШЕВО МИЛАН
 16. ШИМУНОВИЋ ИВО
 17. ТАДИЋ ИВО

НИП - НАРОД И ПРАВДА
 

 1. БАБИЋ АМРА
 2. БАНОВИЋ СИЛВА
 3. ЧАМПАРА АЉОША
 4. СЕЈАРИЋ АЗХАР

ДФ - ДЕМОКРАТСКА ФРОНТА
 

 1. БУЛАЈИЋ ГОРАН
 2. ДОРИЋ АЛМИР
 3. ХАНДУКИЋ СЕНИТА
 4. ИМШИРОВИЋ САНДРА
 5. ОРЛОВИЋ АМИР
 6. ВУЈОВИЋ ВЕДРАНА
 7. ВУЈОВИЋ ЖАРКО
 8. ЗУХРИЋ АЛБИН

НАША СТРАНКА 
 

 1. БЕШЛИЈА ВИЛДАНА
 2. ХАНЏИЋ ВИБОР
 3. КЛАРИЋ САНЕЛА
 4. МЕЛАНК МИОМИРКА

ХЏ 1990
 

 1. БИЛИЋ АНТО
 2. ОДАК ИВАН
 3. ШАРИЋ МЛАДЕН

СНСД  - САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА
 

 1. БРОЋЕТА ГОРАН
 2. МАТЕРИЋ НИКОЛА

НЕС
 

 1. ДАУТОВИЋ ЕМИР
 2. СИВИЋ АЛМИНА
 3. ШАНТИЋ ТАЊА

СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА ФБИХ
 

 1. РАДУН ДУШКО

СТРАНКА ЗА БИХ
 

 1. ПЕШТЕК ЕНЕС
 2. ГАВРАНКАПЕТАНОВИЋ - СМАИЛБЕГОВИЋ ФАТИМА

ПДА – ПОКРЕТ ДЕМКРАТСКЕ АКЦИЈЕ
 

 1. АЛИЋ СЕНАД

НПИ - НОВА ПОЛИТИЧКА ИНИЦИЈАТИВА 
 

 1. АЛАГИЋ НЕЗИМ

ХНП – ХРВАТСКИ НАЦИОНАЛНИ ПОМАК
 

 1. ИВИЋ ИВАН

БНС - БОСАНСКА НАРОДНА СТРАНКА
 

 1. ФЕЈЗИЋ БЕРИНА

ПОКРЕТ „ЗА НОВЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ“
 

 1. МАРЈАНОВИЋ ДАМИР

СРПСКИ НАЦИОНАЛНИ ПОКРЕТ ФБИХ
 

 1. ДАМЈАНОВИЋ ДРАГАНА

НОВИ ПОЧЕТАК
 

 1. ЦВИЈЕТИЋ БРАНКА

ЛИБЕРАЛНА СТРАНКА БИХ
 

 1. МИЛОВИЋ ДАЛИБОРКА

СДБИХ - СОЦИЈАЛДЕМОКРАТЕ БИХ
 

 1. БЕГИЋ ЕМИР

САМОСТАЛНИ ДЕЛЕГАТИ