Dom naroda - Klubovi 


U Domu naroda se utemeljuju tri kluba izaslanika konstitutivnih naroda: (u daljnjem tekstu: klubovi naroda):
 

 • Klub izaslanika bošnjačkog naroda
 • Klub izaslanika hrvatskog naroda
 • Klub izaslanika srpskog naroda
   

Klubovi naroda utemeljuju se kao oblik djelovanja izaslanika u Domu naroda, posebice u pripremama sjednica Doma naroda, utvrđivanju prijedloga dnevnog reda sjednica i rješavanju sporova u postupku donošenja akata Parlamenta Federacije i Doma naroda. 
Klubovi naroda imaju predsjednika a mogu imati i zamjenika predsjednika koji upravljaju klubovima i usklađuju njihov rad. 
U radu sjednica klubova naroda sudjeluju članovi Vlade Federacije na poziv predsjednika kluba.


 

IZASLANICI U DOMU NARODA PARLAMENTA 
FEDERACIJE Bosne i Hercegovine 
( saziv 2022.-2026.)


 IZASLANICI IZ REDA BOŠNJAČKOG NARODA
 

 1. ALAGIĆ NEZIM
 2. ALIĆ SENAD
 3. BABIĆ AMRA
 4. BAŠIĆ MIRNES
 5. BEGIĆ EMIR
 6. BEŠLIJA VILDANA
 7. ČAMPARA ALJOŠA
 8. ČOLAKOVIĆ FAHRUDIN
 9. DAUTOVIĆ EMIR
 10. DELIĆ ELDIN
 11. GAVRANKAPETANOVIĆ - SMAILBEGOVIĆ FATIMA
 12. HADŽIĆ DŽEVAD
 13. HODŽIĆ HIKMET
 14. MAHMIĆ MEHMED
 15. MEMIDŽAN IRMA
 16. MEMIŠEVIĆ MEHMED
 17. OBUĆA AIDA
 18. ORLOVIĆ AMIR
 19. SEJARIĆ AZHAR
 20. SIVIĆ ALMINA
 21. ŠIŠIĆ DAMIR
 22. ZAHIRAGIĆ HARIS
 23. ZUKIĆ MUAMER

IZASLANICI IZ REDA HRVATSKOG NARODA
 

 1. BANOVIĆ SILVA
 2. BILIĆ ANTO
 3. DŽEBA DAMIR
 4. FEJZIĆ BERINA
 5. ILIĆ ILIJA
 6. IVIĆ IVAN
 7. KONTA DRAGAN
 8. MANDIĆ TOMISLAV
 9. MARJANOVIĆ DAMIR
 10. MARTINOVIĆ TOMISLAV
 11. MRNJAVAC BORIS
 12. MUJKANOVIĆ MARINA
 13. NAKIĆ ILIJA
 14. ODAK IVAN
 15. PAVKOVIĆ IVICA
 16. RAGUŽ IVA
 17. SOLDO OLIVER
 18. ŠANTIĆ TANJA
 19. ŠARAVANJA ZRIMŠEK IVANA
 20. ŠARIĆ MLADEN
 21. ŠEVO MILAN
 22. ŠIMUNOVIĆ IVO
 23. TADIĆ IVO

IZASLANICI  IZ REDA SRPSKOG NARODA
 

 1. ATANASIJEVIĆ LJUBINKA
 2. BROĆETA GORAN
 3. BULAJIĆ GORAN
 4. CVIJETIĆ BRANKA
 5. DAMJANOVIĆ DRAGANA
 6. DUJMOVIĆ ZORA
 7. ILIĆ SLAĐAN
 8. KAMENJAŠ SVETLANA
 9. LONIĆ MLADEN
 10. LUKIĆ SAŠA
 11. MATERIĆ NIKOLA
 12. MELANK MIOMIRKA
 13. MILOVIĆ DALIBORKA
 14. MITROVIĆ MIROSLAV
 15. PEKIĆ JELENA
 16. PETROVIĆ KRISTINA
 17. RADUN DUŠKO
 18. SARADŽIĆ VESNA
 19. SIMIĆ MLADEN
 20. SUŠA DRAGICA
 21. VITEŠKIĆ SMILJANA
 22. VUJOVIĆ VEDRANA
 23. VUJOVIĆ ŽARKO

IZASLANICI  IZ REDA OSTALIH
 

 1. BABAJIĆ ALMIR
 2. DORIĆ ALMIR
 3. HANDUKIĆ SENITA
 4. HANDŽIĆ VIBOR
 5. IMŠIROVIĆ SANDRA
 6. KAPO BELMA
 7. KLARIĆ SANELA
 8. PEŠTEK ENES
 9. SELIMBAŠIĆ HALIL
 10. ZALIHIĆ ARMAN
 11. ZUHRIĆ ALBIN

IZASLANICI U DOMU NARODA PARLAMENTA 
FEDERACIJE Bosne i Hercegovine 
( izaslanički saziv 2022.-2026.)
(po strankama)


 

SDP - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
 

 1. ATANASIJEVIĆ LJUBINKA
 2. BABAJIĆ ALMIR
 3. HADŽIĆ DŽEVAD
 4. ILIĆ SLAĐAN
 5. KAPO BELMA
 6. LONIĆ MLADEN
 7. MUJKANOVIĆ MARINA
 8. PEKIĆ JELENA
 9. PETROVIĆ KRISTINA
 10. SARADŽIĆ VESNA
 11. SELIMBAŠIĆ HALIL
 12. SIMIĆ MLADEN
 13. ZALIHIĆ ARMAN

SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
 

 1. BAŠIĆ MIRNES
 2. ČOLAKOVIĆ FAHRUDIN
 3. DELIĆ ELDIN
 4. HODŽIĆ HIKMET
 5. LUKIĆ SAŠA
 6. MAHMIĆ MEHMED
 7. MEMIDŽAN IRMA
 8. MEMIŠEVIĆ MEHMED
 9. OBUĆA AIDA
 10. SUŠA DRAGICA
 11. ŠIŠIĆ DAMIR
 12. VITEŠKIĆ SMILJANA
 13. ZAHIRAGIĆ HARIS
 14. ZUKIĆ MUAMER

HDZ – HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA
 

 1. DUJMOVIĆ ZORA
 2. DŽEBA DAMIR
 3. ILIĆ ILIJA
 4. KAMENJAŠ SVETLANA
 5. KONTA DRAGAN
 6. MANDIĆ TOMISLAV
 7. MARTINOVIĆ TOMISLAV
 8. MITROVIĆ MIROSLAV
 9. MRNJAVAC BORIS
 10. NAKIĆ ILIJA
 11. PAVKOVIĆ IVICA
 12. RAGUŽ IVA
 13. SOLDO OLIVER
 14. ŠARAVANJA ZRIMŠEK IVANA
 15. ŠEVO MILAN
 16. ŠIMUNOVIĆ IVO
 17. TADIĆ IVO

NIP - NAROD I PRAVDA
 

 1. BABIĆ AMRA
 2. BANOVIĆ SILVA
 3. ČAMPARA ALJOŠA
 4. SEJARIĆ AZHAR

DF - DEMOKRATSKA FRONTA
 

 1. BULAJIĆ GORAN
 2. DORIĆ ALMIR
 3. HANDUKIĆ SENITA
 4. IMŠIROVIĆ SANDRA
 5. ORLOVIĆ AMIR
 6. VUJOVIĆ VEDRANA
 7. VUJOVIĆ ŽARKO
 8. ZUHRIĆ ALBIN

NAŠA STRANKA 

 

 1. BEŠLIJA VILDANA
 2. HANDŽIĆ VIBOR
 3. KLARIĆ SANELA
 4. MELANK MIOMIRKA

HDZ 1990
 

 1. BILIĆ ANTO
 2. ODAK IVAN
 3. ŠARIĆ MLADEN

SNSD  - SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA
 

 1. BROĆETA GORAN
 2. MATERIĆ NIKOLA

NES
 

 1. DAUTOVIĆ EMIR
 2. SIVIĆ ALMINA
 3. ŠANTIĆ TANJA

SRPSKA NAPREDNA STRANKA FBIH
 

 1. RADUN DUŠKO

STRANKA ZA BIH
 

 1. PEŠTEK ENES
 2. GAVRANKAPETANOVIĆ - SMAILBEGOVIĆ FATIMA

PDA – POKRET DEMKRATSKE AKCIJE
 

 1. ALIĆ SENAD

NPI - NOVA POLITIČKA INICIJATIVA 
 

 1. ALAGIĆ NEZIM

HNP – HRVATSKI NACIONALNI POMAK
 

 1. IVIĆ IVAN

BNS - BOSANSKA NARODNA STRANKA
 

 1. FEJZIĆ BERINA

POKRET „ZA NOVE GENERACIJE“
 

 1. MARJANOVIĆ DAMIR

SRPSKI NACIONALNI POKRET FBIH
 

 1. DAMJANOVIĆ DRAGANA

NOVI POČETAK
 

 1. CVIJETIĆ BRANKA

LIBERALNA STRANKA BIH
 

 1. MILOVIĆ DALIBORKA

SDBIH - SOCIJALDEMOKRATE BIH
 

 1. BEGIĆ EMIR

SAMOSTALNI IZASLANICI