Dom naroda - Klubovi 


U Domu naroda se utemeljuju tri kluba izaslanika konstitutivnih naroda: (u daljnjem tekstu: klubovi naroda):
 

 • Klub izaslanika bošnjačkog naroda
 • Klub izaslanika hrvatskog naroda
 • Klub izaslanika srpskog naroda
   

Klubovi naroda utemeljuju se kao oblik djelovanja izaslanika u Domu naroda, posebice u pripremama sjednica Doma naroda, utvrđivanju prijedloga dnevnog reda sjednica i rješavanju sporova u postupku donošenja akata Parlamenta Federacije i Doma naroda. 
Klubovi naroda imaju predsjednika a mogu imati i zamjenika predsjednika koji upravljaju klubovima i usklađuju njihov rad. 
U radu sjednica klubova naroda sudjeluju članovi Vlade Federacije na poziv predsjednika kluba.


 

IZASLANICI U DOMU NARODA PARLAMENTA 
FEDERACIJE Bosne i Hercegovine 
( saziv 2018.-2022.)


 IZASLANICI IZ REDA BOŠNJAČKOG NARODA
 

 1. AHMETOVIĆ SENAD
 2. ALIĆ SENAD
 3. ČAMPARA ALJOŠA
 4. ČELJO SENAD
 5. DUVNJAK JASMIN
 6. HADŽIĆ DŽEVAD
 7. HAJDAROVIĆ ALISA
 8. ISAK RAMO
 9. JUSIĆ HADIS
 10. KAPIĆ JASMINKO
 11. KONAKOVIĆ ELMEDIN
 12. MARIĆ ZVONKO
 13. MUŠANOVIĆ ELVEDIN
 14. MUSIĆ NIJAZ
 15. PAJIĆ RASIM
 16. SKOPLJAK FAHRUDIN
 17. TUFEKČIĆ JASENKO

IZASLANICI IZ REDA HRVATSKOG NARODA
 

 1. DŽAMBAS ZDENKA
 2. DŽEBA DAMIR
 3. FEJZIĆ EDIM
 4. ILIĆ ILIJA
 5. IVIĆ IVAN
 6. JURIŠIĆ DAMIR
 7. KREŠIĆ BORIS
 8. MANDIĆ TOMISLAV
 9. MARJANOVIĆ DAMIR
 10. MARTINOVIĆ TOMISLAV
 11. NAKIĆ ILIJA
 12. RAGUŽ IVA
 13. RAŠIĆ MARIJA
 14. SARAF MARKO
 15. ŠAHINOVIĆ ANEL
 16. ŠARAC STIPAN
 17. TADIĆ IVO

IZASLANICI  IZ REDA SRPSKOG NARODA
 

 1. ATANASIJEVIĆ LJUBINKA
 2. BOSNIĆ NIKICA
 3. BROĆETA GORAN
 4. DAMJANOVIĆ DRAGANA
 5. DUJMOVIĆ ZORA
 6. ILIĆ SLAĐAN
 7. LONIĆ MLADEN
 8. MILOVIĆ DALIBORKA
 9. PUZIGAĆA DRAGO
 10. SARADŽIĆ VESNA
 11. SIMIĆ MLADEN
 12. STOJANOVIĆ IGOR
 13. ŠTRBAC ALEKSANDAR
 14. TANOVIĆ VELEMIR
 15. VITEŠKIĆ SMILJANA
 16. VUJOVIĆ ŽARKO
 17. ŽIVKOVIĆ ELVIS

IZASLANICI  IZ REDA OSTALIH
 

 1. HANDŽIĆ VIBOR
 2. IMŠIROVIĆ SANDRA
 3. KANTAREVIĆ RASIM
 4. SRNA BAJRAMOVIĆ SEGMEDINA
 5. TATARIN SEJAD
 6. TREPANIĆ GRBEŠIĆ MIRELA
 7. ŽULJEVIC ANER

IZASLANICI U DOMU NARODA PARLAMENTA 
FEDERACIJE Bosne i Hercegovine 
( izaslanički saziv 2018.-2022.)
(po strankama)


 

SDP - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
 

 1. ATANASIJEVIĆ LJUBINKA
 2. HADŽIĆ DŽEVAD
 3. ILIĆ SLAĐAN
 4. KAPIĆ JASMINKO
 5. LONIĆ MLADEN
 6. SARADŽIĆ VESNA
 7. SIMIĆ MLADEN
 8. SRNA - BAJRAMOVIĆ SEGMEDINA
 9. STOJANOVIĆ IGOR
 10. ŽULJEVIC ANER

SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
 

 1. DUVNJAK JASMIN
 2. HAJDAROVIĆ ALISA
 3. JUSIĆ HADIS
 4. MUŠANOVIĆ ELVEDIN
 5. SKOPLJAK FAHRUDIN
 6. TUFEKČIĆ JASENKO
 7. VITEŠKIĆ SMILJANA

HDZ – HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA
 

 1. DUJMOVIĆ ZORA
 2. DŽAMBAS ZDENKA
 3. DŽEBA DAMIR
 4. ILIĆ ILIJA
 5. IVIĆ IVAN
 6. JURIŠIĆ DAMIR
 7. MANDIĆ TOMISLAV
 8. MARTINOVIĆ TOMISLAV
 9. NAKIĆ ILIJA
 10. RAGUŽ IVA
 11. RAŠIĆ MARIJA
 12. ŠARAC STIPAN
 13. SARAF MARKO
 14. TADIĆ IVO

NAŠA STRANKA
 

 1. HANDŽIĆ VIBOR
 2. TREPANIĆ GRBEŠIĆ MIRELA

SBB BiH - SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH
 

 1. AHMETOVIĆ SENAD
 2. MARIĆ ZVONKO

DF - DEMOKRATSKA FRONTA
 

 1. IMŠIROVIĆ SANDRA
 2. KREŠIĆ BORIS

A – SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
 

 1. ISAK RAMO

A – SDA - POMAK ZAJEDNO

 1. PAJIĆ RASIM

LABURISTIČKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE
 

 1. KANTAREVIĆ RASIM
 2. ŠAHINOVIĆ ANEL

LS BiH - LIBERALNA STRANKA
 

 1. MILOVIĆ DALIBORKA
 2. TANOVIĆ VELEMIR

NAROD I PRAVDA
 

 1. KONAKOVIĆ ELMEDIN

GORAŽDANSKA PRIČA/NS RZB - NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
 

 1. TATARIN SEJAD

SNSD  - SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA MILORAD DODIK

 1. ŠTRBAC ALEKSANDAR

GORAŽDANSKA PRIČA/BOSANSKA NARODNA STRANKA
 

 1. FEJZIĆ EDIM

PDA – POKRET DEMKRATSKE AKCIJE
 

 1. ALIĆ SENAD

STRANKA ZA BIH
 

 1. ČELJO SENAD

SRPSKA LISTA
 

 1. DAMJANOVIĆ DRAGANA

SRPSKA SLISTA SNSD
 

 1. BROĆETA GORAN

SDBiH - SOCIJALDEMOKRATI BOSNE I HERCEGOVINE

 1. VUJOVIĆ ŽARKO

POSAVSKA STRANKA

 1. ŽIVKOVIĆ ELVIS

SAMOSTALNI IZASLANICI

 1. MARJANOVIĆ DAMIR
 2. PUZIGAĆA DRAGO
 3. BOSNIĆ NIKICA
 4. ČAMPARA ALJOŠA
 5. MUSIĆ NIJAZ