ДЕЛЕГАТ - КАНТАРЕВИЋ РАСИМ


Име и презиме: Расим Кантаревић

Датум рођења: 14.04.1971. године

Мјесто рођења: Подзвизд, Велика Кладуша

Пребивалиште: Подзвизд бб

Националност: Остали/Босанац

Страначка припадност: Лабуристичка странка БиХ

Занимање: Стројник тех.

Завршена школа/стручно звање: ССС, стројник грађевинске механизације

Радно искуство:
- рад у струци
- приватни трговачки обрт од 2005. до 2012. године
- Скупштина Унско- санског кантона 2014. – 2018. година
- Дом народа Паламента Федерације Босне и Херцеговине 2014. – 2018. година

Страначке активности и досадашњи политички ангажман:
- Скупштина Унско- санског кантона 2014. – 2018. година
- Дом народа Паламента Федерације Босне и Херцеговине 2014. – 2018. година ž

Породично стање: ожењен, отац двоје дјеце