DELEGAT – KANTAREVIĆ RASIM


Ime i prezime: Rasim Kantarević

Datum rođenja: 14.04.1971. godine

Mjesto rođenja: Podzvizd, Velika Kladuša

Prebivalište: Podzvizd bb

Nacionalnost: Ostali/Bosanac

Stranačka pripadnost: Laburistička stranka BiH

Zanimanje: Strojnik teh.

Završena škola/stručno zvanje: SSS, strojnik građevinske mehanizacije

Radno iskustvo:
- rad u struci
- privatni trgovački obrt od 2005. do 2012. godine
- Skupština Unsko- sanskog kantona 2014. – 2018. godina
- Dom naroda Palamenta Federacije Bosne i Hercegovine 2014. – 2018. godina

Stranačke aktivnosti i dosadašnji politički angažman:
- Skupština Unsko- sanskog kantona 2014. – 2018. godina
- Dom naroda Palamenta Federacije Bosne i Hercegovine 2014. – 2018. godina

Porodično stanje: oženjen, otac dvoje djece