ДЕЛЕГАТ - ХАНЏИЋ ВИБОР


Име и презиме: Вибор Ханџић

Датум рођења: 18.09.1986. године

Мјесто рођења: Сарајево

Пребивалиште: Сарајево

Националност: Остали

Страначка припадност: Наша странка

Занимање: магистар политологије

Завршена школа/стручно звање: Факултет политичких наука

Радно искуство:
- рад у Главном центру Централне изборне комисије Босне и Херцеговине у Општини Центар за бројање гласова у више изборних циклуса,
- Freelance, уговори о дјелу, текстови на порталима, израда приручника и публикација, предавања на семинарима о локалној самоуправи.

Страначке активности и досадашњи политички ангажман:
- предсједник Општинског одбора Наше странке Стари Град Сарајево (2012. – 2014.), предсједник Регионалног одбора Наше странке Сарајево (2015. – 2018.), члан Главног одбора Наше странке, општински и градски вијећник у Старом граду и Граду Сарајево (2012. – 2018.),
- потпредсједавајући Скупштине Кантона Сарајево (2018. – 2022.)

Породично стање: неожењен