DELEGAT – HANDŽIĆ VIBOR


Ime i prezime: Vibor Handžić

Datum rođenja: 18.09.1986. godine

Mjesto rođenja: Sarajevo

Prebivalište: Sarajevo

Nacionalnost: Ostali

Stranačka pripadnost: Naša stranka

Zanimanje: magistar politologije

Završena škola/stručno zvanje: Fakultet političkih nauka

Radno iskustvo:
- rad u Glavnom centru Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine u Općini Centar za brojanje glasova u više izbornih ciklusa,
- Freelance, ugovori o djelu, tekstovi na portalima, izrada priručnika i publikacija, predavanja na seminarima o lokalnoj samoupravi.

Stranačke aktivnosti i dosadašnji politički angažman:
- predsjednik Općinskog odbora Naše stranke Stari Grad Sarajevo (2012. – 2014.), predsjednik Regionalnog odbora Naše stranke Sarajevo (2015. – 2018.), član Glavnog odbora Naše stranke, općinski i gradski vijećnik u Starom gradu i Gradu Sarajevo (2012. – 2018.),
- potpredsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo (2018. – 2022.)

Porodično stanje: neoženjen