ДЕЛЕГАТ – АТАНАСИЈЕВИЋ ЉБИНКА


Име и презиме: Љубинка Атанасијевић

Датум рођења: 10.06.1958. године

Мјесто рођења: Пожаревац

Пребивалиште: Травник

Националност: Српкиња

Страначка припадност: СДП БиХ

Занимање: пензионерка

Завршена школа/стручно звање: виша медицинска сестра, Виша медицинска школа Универзитета у Сарајеву

Радно искуство:
- 40 година на позицији главне медицинске сестре у интезивној њези ЈУ „Болница за плућне болести и ТБЦ плућа Травник“

Страначке активности и досадашњи политички ангажман:
- чланица ГО СДП БИХ

Породично стање: неудата