DELEGAT – ATANASIJEVIĆ LJBINKA


Ime i prezime: Ljubinka Atanasijević

Datum rođenja: 10.06.1958. godine

Mjesto rođenja: Požarevac

Prebivalište: Travnik

Nacionalnost: Srpkinja

Stranačka pripadnost: SDP BiH

Zanimanje: penzionerka

Završena škola/stručno zvanje: viša medicinska sestra, Viša medicinska škola Univerziteta u Sarajevu

Radno iskustvo:
- 40 godina na poziciji glavne medicinske sestre u intezivnoj njezi JU „Bolnica za plućne bolesti i TBC pluća Travnik“

Stranačke aktivnosti i dosadašnji politički angažman:
- članica GO SDP BIH

Porodično stanje: neudata