ДЕЛЕГАТ – КРЕШИЋ БОРИС


Име и презиме: Борис Крешић

Датум рођења: 13.07.1977. године

Мјесто рођења: Тузла

Пребивалиште: Живинице

Националност: Хрват

Страначка припадност: Демократска фронта

Занимање: правник

Завршена школа/стручно звање: доктор правних наука

Радно искуство:
- Правни факултет Универзитета у Тузли

Страначке активности и досадашњи политички ангажман: -

Породично стање: у ванбрачној заједници