DELEGAT – KREŠIĆ BORIS


Ime i prezime: Boris Krešić

Datum rođenja: 13.07.1977. godine

Mjesto rođenja: Tuzla

Prebivalište: Živinice

Nacionalnost: Hrvat

Stranačka pripadnost: Demokratska fronta

Zanimanje: pravnik

Završena škola/stručno zvanje: doktor pravnih nauka

Radno iskustvo:
- Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli

Stranačke aktivnosti i dosadašnji politički angažman: -

Porodično stanje: u vanbračnoj zajednici