Dom naroda ima Kolegij koji se sastoji od: predsjedatelja, dva potpredsjedatelja, predsjednika Kluba bošnjačkih izaslanika, predsjednika Kluba hrvatskih izaslanika, predsjednika Kluba srpskih izaslanika i tajnika Doma naroda.

 

Kolegij Doma naroda:

 

 • koordinira djelatnosti u pripremi sjednica Doma naroda i utvrđivanju dnevnih redova na tim sjednicama;
 • stara se o ostvarivanju prava i dužnosti izaslanika u svezi s obavljanjem njihove funkcije;
 • stara se o ostvarivanju suradnje sa Zastupničkim domom;
 • stara se o ostvarivanju prava i dužnosti Doma naroda prema predsjedniku i potpredsjednicima Federacije i Vladi Federacije sukladno Ustavu Federacije;
 • razmatra pitanja ostvarivanja odnosa i suradnje sa skupštinama kantona, grada i općine;
 • stara se o ostvarivanju prava i dužnosti Doma naroda prema sudovima Federacije sukladno Ustavu Federacije;
 • stara se o ostvarivanju međuparlamentarne suradnje entiteta i države BiH i organa Brčko Distrikta BiH;
 • razmatra pitanja parlamentarne procedure i primjene ovoga poslovnika;
 • razmatra inicijative i prijedloge upućene Domu naroda;
 • utvrđuje nacrt i prijedlog poslovnika i program rada Doma naroda i stara se o njegovoj provedbi


  Biografije članova kolegija


Tomislav Martinović, predsjedatelj Doma naroda Parlamenta Federacije BiH

Tomislav Martinović, rođen je 07.02.1967. godine u Mostaru.
Zanimanje: Dipl. jur.
Radno iskustvo:
Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona,
MUP HNK,
Skupština HNKS
Stranačke aktivnosti i dosadašnji politički angažman:
Član KO HDZ BiH Hercegovačko-neretvanskog kantona,
član Nacionalnog vijeća HDZ BiH

E-mail: tomislav.martinovic@parlamentfbih.gov.ba

Aljoša Čampara, potpredsjedatelj Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hecegovine

,potpredsjedatelj Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hecegovine
Ivo Tadić, predsjednik Kluba izaslanika hrvatskog naroda u Domu naroda Parlamenta FBiH

Ime i prezime: Ivo Tadić
Nadnevak rođenja: 23.05.1959.
Mjesto rođenja: Žepče
Prebivalište: Žepče
Nacionalnost: Hrvat
Stranačka pripadnost: HDZ BiH
Zanimanje: Časnik
Završena škola/stručno zvanje: Viša vojna stručna sprema
Radno iskustvo: 30 godina staža, gospodarstvo, vojska, politika
Stranačke aktivnosti i dosadašnji politički angažman: Član općinskog, kantonalnog i središnjeg odbora HDZ BiH, izaslanik u Domu naroda i zastupnik u Skupštini ZDK od 2006. godine
Obiteljsko stanje: Oženjen, dvije kćerke
E - mail: ivo.tadic@parlamentfbih.gov.ba

Jasmin Duvnjak, predsjednik Kluba izaslanika bošnjačkog naroda u Domu naroda Parlamenta FBiH

 

Ime i prezime: Jasmin Duvnjak
Datum rođenja: 15.06.1978. godine
Mjesto rođenja: Zenica
Prebivalište: Zenica
Nacionalnost: Bošnjak
Stranačka pripadnost: SDA
Zanimanje: portparol SDA ZDK
Završena škola/znanstveno zvanje: SSS – student Pravnog fakulteta
Radno iskustvo:
- poslovni tajnik privatnog poduzeća „Izo promet“, d.o.o. Zenica,
- zastupnik u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH,
- predsjedatelj Skupštine Zeničko – dobojskog kantona,
- portparol SDA
Stranačke aktivnosti i dosadašnji politički angažman:
- član SDA od 2000. godine,
- član predsjedništva AM SDA BiH,
- član Glavnog odbora SDA BiH (2005-2019),
- potpredsjednik SDA Zenica 2009-2019.g
Obiteljsko stanje: oženjen
E - mail: jasmin.duvnjak@parlamentfbih.gov.ba

 

Slađan Ilić, predsjednik Kluba izaslanika srpskog naroda u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH

Ime i prezime: Slađan Ilić

Datum rođenja: 06.11.1970. godine

Mjesto rođenja: Tuzla

Prebivalište: Tuzla

Nacionalnost: Srbin

Stranačka pripadnost: SDP BiH

Zanimanje: diplomirani ekonomista

Završena škola/znanstveno zvanje: VSS – ekonomski fakultet

Radno iskustvo:
- privatni i javni sektor

Stranačke aktivnosti i dosadašnji politički angažman:
- predsjednik GO SDP BiH, Tuzla
- član Glavnog odbora SDP Tuzla

Obiteljsko stanje: oženjen
 

Izmir Hadžiavdić, tajnik Doma naroda Parlamenta Federacije BiH

mr. sci. Izmir Hadžiavdić, tajnik Doma naroda Parlamenta Federacije BiH, rođen je 04. siječnja 1960. godine u Derventi. Oženjen je i otac dvoje djece.
Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Položio Pravosudni ispit.
Magistrirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.
Dosadašnja zaposlenja:
Od 1985. do 1992. godine - pravni zastupnik u SOUR-u UNIS-TCD.
Od 1996. do 2000. godine - pomoćnik ravnatelja Zavoda za javnu upravu u Federalnom ministarstvu pravde.
Od 1996. do 2001. godine – sudjeluje u brojnim radnim skupinama za izradu federalnih propisa.
1997. godine - promatrač općih izbora u Kraljevini Nizozemskoj uime države Bosne i Hercegovine.
2001. godine - član Tajništva Vlade Federacije BiH za otklanjanje administrativnih zapreka za strana ulaganja.
Od 1996. do 2002. godine - član redakcijskih odbora, urednik i autor brojnih publikacija Federalnog ministarstva pravde.
Od 2002. godine - član Povjerenstva za polaganje stručnog upravnog ispita i ispita općeg znanja.
Od 2002.godine obavlja dužnost tajnika Doma naroda Parlamenta Federacije BiH.
E-mail: izmir.hadziavdic@parlamentfbih.gov.ba