Dom naroda ima Kolegij koji se sastoji od: predsjedatelja, dva potpredsjedatelja, predsjednika Kluba bošnjačkih izaslanika, predsjednika Kluba hrvatskih izaslanika, predsjednika Kluba srpskih izaslanika i tajnika Doma naroda.

 

Kolegij Doma naroda:

 

 • koordinira djelatnosti u pripremi sjednica Doma naroda i utvrđivanju dnevnih redova na tim sjednicama;
 • stara se o ostvarivanju prava i dužnosti izaslanika u svezi s obavljanjem njihove funkcije;
 • stara se o ostvarivanju suradnje sa Zastupničkim domom;
 • stara se o ostvarivanju prava i dužnosti Doma naroda prema predsjedniku i potpredsjednicima Federacije i Vladi Federacije sukladno Ustavu Federacije;
 • razmatra pitanja ostvarivanja odnosa i suradnje sa skupštinama kantona, grada i općine;
 • stara se o ostvarivanju prava i dužnosti Doma naroda prema sudovima Federacije sukladno Ustavu Federacije;
 • stara se o ostvarivanju međuparlamentarne suradnje entiteta i države BiH i organa Brčko Distrikta BiH;
 • razmatra pitanja parlamentarne procedure i primjene ovoga poslovnika;
 • razmatra inicijative i prijedloge upućene Domu naroda;
 • utvrđuje nacrt i prijedlog poslovnika i program rada Doma naroda i stara se o njegovoj provedbi


  Biografije članova kolegija


Tomislav Martinović, predsjedatelj Doma naroda Parlamenta Federacije BiH

Tomislav Martinović, rođen je 07.02.1967. godine u Mostaru.

Zanimanje: Dipl. jur.

Radno iskustvo:
Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona,
MUP HNK,
Skupština HNKS

Stranačke aktivnosti i dosadašnji politički angažman:
Član KO HDZ BiH Hercegovačko-neretvanskog kantona,
član Nacionalnog vijeća HDZ BiH
 

E-mail: tomislav.martinovic@parlamentfbih.gov.ba

Nezim Alagić, potpredsjedatelj Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hecegovine

Ime i prezime: Nezim Alagić

Datum rođenja: 9.3.1997. godine

Mjesto rođenja: Goražde

Prebivalište: Goražde

Nacionalnost: Bošnjak

Stranačka pripadnost: Nova politička inicijativa - NPI

Zanimanje: Bachelor međunarodnih odnosa

Završena škola/znanstveno zvanje: Internacionalni fakultet u Sarajevu, Fakultet za biznis i

administraciju- Bachelor međunarodnih odnosa

Radno iskustvo:

- Rukovoditelj poslovne jedinice „Bijela voda“ d.o.o. - 3 godine i 3 mjeseca radnog iskustva

- Izaslanik u skupštini Bosansko-Podrinjskog kantona – 2022 - danas

 

Obiteljsko stanje: neoženjen

 

Slađan Ilić, potpredsjedatelj Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hecegovine

Ime i prezime: Slađan Ilić


Datum rođenja: 06.11.1970. godine


Mjesto rođenja: Tuzla


Prebivalište: Tuzla


Nacionalnost: Srbin


Stranačka pripadnost: SDP BiH


Zanimanje: diplomirani ekonomista


Završena škola/znanstveno zvanje: VSS – ekonomski fakultet


Radno iskustvo:
- privatni i javni sektor


Stranačke aktivnosti i dosadašnji politički angažman:
- predsjednik GO SDP BiH, Tuzla
- član Glavnog odbora SDP Tuzla


Obiteljsko stanje: oženjen
 

Damir Džeba, predsjednik Kluba izaslanika hrvatskog naroda u Domu naroda Parlamenta FBiH

Ime i prezime: Damir Džeba

Datum rođenja: 30.05.1976. godine

Mjesto rođenja: Mostar

Prebivalište: Mostar

Nacionalnost: Hrvat

Stranačka pripadnost: HDZ BiH

Zanimanje: VSS, doktorand

Završena škola/znanstveno zvanje:
- profesor hrvatskog jezika i književnosti
- profesor engleskog jezika i književnosti

Radno iskustvo:
- HDZ BiH Mostar – 1.1.1999. – 6.3.2015. godine
- savjetnik predsjednika Federacije BiH od 6.3.2015. do 7.11.2018. godine
- predsjednik Kluba zastupnika hrvatskog naroda u Skupštini HNK 2018.- 2019. godina

Stranačke aktivnosti i dosadašnji politički angažman:
- glavni tajnik mladeži HDZ BiH, međunarodni tajnik HDZ BiH
- izvršni ravnatelj političke akademije HDZ BiH
- predsjednik Gradskog odbora HDZ BiH Mostar
- predsjednik Kluba HDZ-a BiH u Skupštini HNŽ-a

Obiteljsko stanje: oženjen, dvoje djece
 

Muamer Zukic, predsjednik Kluba izaslanika bošnjačkog naroda u Domu naroda Parlamenta FBiH

Ime i prezime: Muamer Zukić

Datum rođenja: 31.8.1981. godine

Mjesto rođenja: Tuzla

Prebivalište: Živinice

Nacionalnost: Bošnjak

Stranačka pripadnost: Stranka demokratske akcije BiH- SDA BiH

Zanimanje: Diplomirani pravnik

Završena škola/znanstveno zvanje: Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu

Radno iskustvo:

- 15 godina radnog iskustva

Stranačke aktivnosti i dosadašnji politički angažman:

- vijećnik u Gradskom vijeću Živinice

- zastupnik u Skupštini Tuzlanskog kantona

 

Obiteljsko stanje: oženjen

 

 

E-mail: muamer.zukic@parlamentfbih.gov.ba

Vesna Saradžić, predsjednik Kluba izaslanika srpskog naroda u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH

Ime i prezime: Vesna Saradžić
 

Datum rođenja: 14.02.1962. godine
 

Mjesto rođenja: Konjic
 

Prebivalište: Konjic
 

Nacionalnost: Srpkinja
 

Stranačka pripadnost: SDP BiH
 

Zanimanje: dipl. komparativist
 

Završena škola/stručno zvanje: Filozofski fakultet, komparativna književnost
 

Radno iskustvo: Rukovoditelj Gradske biblioteke Konjic, tajnik Instituta za jačanje demokracije Konjic, potpredsjedateljica Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH, izaslanica Doma naroda Parlamenta Federacije BiH

Stranačke aktivnosti i dosadašnji politički angažman:
 

Obiteljsko stanje: Udata

 

 

Izmir Hadžiavdić, tajnik Doma naroda Parlamenta Federacije BiH

mr. sci. Izmir Hadžiavdić, tajnik Doma naroda Parlamenta Federacije BiH, rođen je 04. siječnja 1960. godine u Derventi. Oženjen je i otac dvoje djece.
Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Položio Pravosudni ispit.
Magistrirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.
Dosadašnja zaposlenja:
Od 1985. do 1992. godine - pravni zastupnik u SOUR-u UNIS-TCD.
Od 1996. do 2000. godine - pomoćnik ravnatelja Zavoda za javnu upravu u Federalnom ministarstvu pravde.
Od 1996. do 2001. godine – sudjeluje u brojnim radnim skupinama za izradu federalnih propisa.
1997. godine - promatrač općih izbora u Kraljevini Nizozemskoj uime države Bosne i Hercegovine.
2001. godine - član Tajništva Vlade Federacije BiH za otklanjanje administrativnih zapreka za strana ulaganja.
Od 1996. do 2002. godine - član redakcijskih odbora, urednik i autor brojnih publikacija Federalnog ministarstva pravde.
Od 2002. godine - član Povjerenstva za polaganje stručnog upravnog ispita i ispita općeg znanja.
Od 2002.godine obavlja dužnost tajnika Doma naroda Parlamenta Federacije BiH.
E-mail: izmir.hadziavdic@parlamentfbih.gov.ba