Sjednice Radnih tijela Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

05.10.2023 - 10:00 - 1. sjednica Odbora za pravdu, opću upravu i lokalnu samoupravu Doma naroda Parlamenta Federacije BiH

27.09.2023

05.010.2023 - 09:00 - 2. sjednica Odbora za privredu

27.09.2023

05.10.2023 - 10:00 - 7. sjednica Odbora za ekonomsku i razvojnu politiku, finansije i budžet

27.09.2023

04. 10. 2023 - 11:00 sati - 2. sjednica Komisija za jezička pitanja

26.09.2023

05. 10. 2023 - 11:30 sati - 4. sjednica Komisije za jednakopravnost spolova

26.09.2023

05. 10. 2023 - 11:15 sati - 2. sjednica Odbora za denacionalizaciju i privatizaciju

26.09.2023

04.10.2023. godine - 14:00 sati - 1. sjednica Odbora za prostorno uređenje, ekologiju i stambeno-komunalne poslove

25.09.2023

21.09.2023 - 11:00 - 3. sjednica Komisije za jednakopravnost spolova

13.09.2023

31.07.2023 - 11:30 - 2. sjednica Komisije za izbor i imenovanje

26.07.2023

31.07.2023 - 10:30 - 1. sjednica Komisije za ljudska prava i slobode

25.07.2023