12. redovna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo,


21.04.2016.

1
Dom naroda Parlamenta Federacije BiH donio je Rezoluciju o izborima u Gradu Mostaru, koju je predložio Predrag Kojović, delegat u Domu naroda. 
Na današnjoj sjednici usvojeni su Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji BiH i Prijedlog zakona o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u Federaciji BiH.

2
Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja i Nacrt zakona o Fondu za zaštitu okoline i energetsku efikasnost Federacije BiH, prihvaćeni su, nakon čega je sjednica prekinuta. O terminu nastavka bit ćete blagovremeno obaviješteni.