12. redovna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo,


21.04.2016.

Zakazana 12. sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za četvrtak, 21. aprila 2016. godine u 11 sati.

Za 12. sjednicu predložen sljedeći

D N E V N I   R E D

 1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom – hitni  postupak,
 2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja - skraćeni postupak, 
  - Amandmani Vlade FBiH,
 3. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine – skraćeni postupak,
 4. Prijedlog zakona o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 5. Prijedlog zakona o upravljanju državnim kapitalom u privrednim društvima u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 6. Prijedlog zakona o poljoprivrednoj organskoj proizvodnji,
 7. Nacrt zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku efikasnost Federacije Bosne i Hercegovine,
 8. Nacrt zakona o zaštiti okoliša,
 9. Izvještaj o radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu,
 10. Informacija o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala privrednih društava i banaka u Federaciji Bosne i Hercegovine za period mart — oktobar 2015. godine,
  - Nacrt zaključka,
 11. Izvještaj Parlamentarne komisije odgovorne za reviziju o revizijskom izvještaju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine i revidiranih korisnika Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu,
 12. Usaglašavanje Zakona o komasaciji,
 13. Izbor i imenovanje:
  - Prijedlog odluke o izboru potpredsjedavajućeg Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda.

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.

Dokumenti