Nastavak 12. redovne sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo,


12.05.2016.

1
U nastavku 12. sjednice Doma naroda Parlamenta prihvaćen je Nacrt zakona o zaštiti okoliša i Izvještaj o radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu. 
Nije usvojena Informacija o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala privrednih društava i banaka u Federaciji Bosne i Hercegovine za period mart - oktobar 2015. godine, a Izvještaj Parlamentarne komisije odgovorne za reviziju o revizijskom izvještaju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine i revidiranih korisnika Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu usvojen je uz zaključke  Parlamentarne komisije odgovorne za reviziju.

2
Prije glasanja o prijedlozima odluka o izboru potpredsjedavajućeg Doma naroda Parlamenta Federacije BiH iz reda srpskog naroda, iz Kluba delegata bošnjačkog naroda zatraženo je da se o ovoj tački Dom ne izjašnjava, odnosno da predsjedavajuća prekine 12. sjednicu i da nastavi sa radom 13. sjednice.

3
Predsjednik Kluba delegata srpskog naroda, Slaviša Šućur, nakon kraće konsultacije unutar Kluba, zatražio je prekid sjednice ukoliko prije početka 13. sjednice ne budu razmatrani prijedlozi odluka o izboru potpredsjedavajućeg iz reda srpskog naroda, kako je i planirano, nakon čega je sjednica prekinuta.