Nastavak 12. redovne sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo,


12.05.2016.

Zakazan nastavak 12. sjednice  Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovineza četvrtak, 12. maja 2016. godine u 11 sati.

Za  sjednicu predložen sljedeći

D N E V N I   R E D

Za nastavak  12. sjednice preostale su sljedeće tačke dnevnog reda:

7. Nacrt zakona o zaštiti okoliša, 
8.Izvještaj o radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu, 
9. Informacija o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala privrednih društava i banaka u Federaciji Bosne i Hercegovine za period mart — oktobar 2015. godine,
- Nacrt zaključka, 
10.Izvještaj Parlamentarne komisije odgovorne za reviziju o revizijskom izvještaju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine i revidiranih korisnika Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu, 
11. Izbor i imenovanje:
- Prijedlog odluke o izboru potpredsjedavajućeg Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda.

Dokumenti