Nastavak 26. vanredne sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo,


30.06.2014.

Na 26. vanrednoj sjednici Dom naroda je usvojio Prijedlog zakona o inspekcijama Federacije Bosne i Hercegovine u tekstu kako ga je predložila Vlada Federacije. Tom prilikom je usvojen Zaključak kojim se obavezuje Vlada Federacije da pristupi izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijama, posebno u pogledu uređivanja rudarske inspekcije. Usvojen je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u tekstu kako ga je predložio Predstavnički dom. Delegati su usvojili Prijedlog zakona o finansiranju pomoći za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom  i donijeli Odluku o prihvatanju dodatnog zaduženja Federacije Bosne i Hercegovine po IV Stand by aranžmanu sa Međunarodnim monetarnim fondom, Odluku o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu i Projektu između kreditanstalt  fur  wiederaufbau (kfw) Frankfurt na Majni, Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i općina Tuzla i Zenica za realizaciju Projekta vodosnabdijevanja i zbrinjavanja otpadnih voda u Bosni i Hercegovini II i Odluku o prihvaćanju zaduženja po Sporazumu o financiranju između Bosne i Hercegovine i Svjetske banke - Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) za realizaciju Projekta hitnog oporavka od poplava u Bosni i Hercegovini.