Nastavak 26. vanredne sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo,


30.06.2014.

Zakazan nastavak 26. vanrednu sjednicu Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za ponedjeljak, 30. juni 2014. godine.
 

Za 26. vanrednu sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D

 1. Prijedlog zakona o inspekcijama Federacije Bosne i Hercegovine - 
  hitni postupak,
 2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji 
  poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 3. Prijedlog odluke o prihvatanju dodatnog zaduženja Federacije Bosne i Hercegovine po IV Stand by aranžmanu sa Međunarodnim monetarnim
  fondom

  - Dopunsko pismo namjere, koje je Vlada Federacije prihvatila na 50. hitnoj 
  sjednici održanoj 23.6.2014. godine,
 4. Prijedlog odluke o Zajedničkoj službi Parlamenta Federacije Bosne i 
  Hercegovine 
  (predlagač: Zakonodavno-pravna komisija Predstavničkog doma),
 5. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu i Projektu 
  između kreditanstalt  fur  wiederaufbau (kfw) Frankfurt na Majni, Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i općina Tuzla i Zenica za realizaciju Projekta vodosnabdijevanja i zbrinjavanja otpadnih voda u 
  Bosni i Hercegovini II, 

  - Nacrt Supsidijarnog Sporazuma o Zajmu i Projektu između Bosne i Hercegovine, koju zastupa Ministarstvo finansija i trezora 
  („Zajmoprimalac“) i  Federacije Bosne i Hercegovine, koju zastupa 
  Federalno ministarstvo finansija („FBiH“)  za iznos od  11.000.000,00 
  EUR radi finansiranja Projekta vodosnabdijevanja i otpadnih voda u 
  Bosni i Hercegovini II za opštine Tuzla i Zenica,

  - Nacrt Ugovora o zajmu i projektu između KfW, Frankfurt na Majni 
  (“KfW”) i  Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Ministarstvo finansija  
  i trezora ("zajmoprimac") i Federacije Bosne i Hercegovine koju  
  predstavlja Federalno ministarstvo finansija  (“Federacija”) i općina
  Tuzla i Zenica  („agencije za provedbu projekta“) za iznos od
  11,000,000 EUR - Program vodosnabdijevanja i kanalizacije u Bosni i Hercegovini II- Broj projekta:
  2010 65 689,

  - Nacrt  Podugovora O Zajmu i Projektu Program vodosnabdijevanja i 
  otpadnih voda u Bosni i Hercegovini II za općinu Zenica između 
  Federacije Bosne i Hercegovine  koju zastupa Federalno ministarstvo 
  finansija i  Općine Zenica,

  - Nacrt  Podugovora o zajmu i projektu Program vodosnabdijevanja i
  otpadnih voda u Bosni i Hercegovini II za općinu Tuzla Između 
  Federacije Bosne i Hercegovine koju zastupa Federalno ministarstvo 
  finansija i Općine Tuzla,

  - Nacrt  Podugovora o zajmu i projektu Program vodosnabdijevanja i
  otpadnih voda u Bosni i Hercegovini II za općinu Zenica između 
  Federacije Bosne i Hercegovine koju zastupa Federalno ministarstvo 
  finansija i Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica,

  - Informacija o zajmu njemačke banke za obnovu i razvoj Kreditanstalt 
  fur Wiederaufbau (KfW) Frankfurt na Majni  za financiranje Projekta vodosnabdijevanja i zbrinjavanja otpadnih voda u Bosni i Hercegovini II.

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, 
ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.