23. redovna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo,


16.07.2018.

Zakazana redovna sjednica Doma naroda jučer nije održana budući da nije postojala mogućnost za usaglašavanje dnevnog reda. Nakon zahtjeva Kluba delegata srpskog naroda za smjenom potpredsjedavajućeg Doma naroda Drage Puzigaće uslijedila je duga rasprava pa zatim, na zahtjev Kluba delegata bošnjačkog naroda, duga pauza, da bi u nastavku, umjesto 23. redovne, otvorena 21. vanredna sjednica sa jednom tačkom dnevnog reda - Prijedlog zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica.

Zakon je usvojen ali u različitom tekstu od onog koji je usvojio Predstavnički dom pa će Zajednička komisija oba doma PFBiH za usaglašavanje različito usvojenih tekstova zakona održati sjednicu do 31. jula.