28. redovna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo,


28.01.2010.

Nacrt zakona o plaćama  i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine i Nacrt zakona o nasljeđivanju (predlagač: Klub poslanika BPS – Sefer Halilović u Prrestavničkom domu) prihvaćeni su na 28. sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine održanoj jučer, 28. januara 2010. godine. 
Delegati su usvojili: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lovstvuPrijedlog zakona o izmjenama Zakona o sjemenu i sadnom materijalu šumskih i hortikulturnih vrsta drveća i grmlja, Prijedlog zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine, Prijedlog zakona o dopuni Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju, Prijedlog zakona o krvi i krvnim sastojcima, Prijedlog zakona o unutrašnjoj trgovini, Prijedlog zakona o rudarstvuFederacije Bosne i Hercegovine i Prijedlog zakona o geološkim istraživanjima Federacije Bosne i Hercegovine. 
Usvojene su: Odluka o davanju saglasnosti za prihvaćanje kredita Evropske banke za   obnovu i razvoj za Projekat gasifikacije Srednjobosanskog kantona i Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog ugovora između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine za kredit Evropske banke za obnovu i razvoj za Projekat gasifikacije Srednjobosanskog kantona. 

Prihvaćeni su Nacrt ugovora o podršci Projekta, Nacrt ugovora o sponzorovoj  podršci,  Nacrt ugovora o zajmu i Nacrt supsidijarnog ugovora o zajmu. Informacija o kreditu Evropske banke za obnovu i razvoj za Projekat  gasifikacije Srednjobosanskog kantona primljena je k znanju. 
Usvojen je i Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o davanju saglasnosti Federalnom pravobranilaštvu za sklapanje sudske nagodbe po tužbi AD "Progres" Beograd.
O Prijedlogu zakona o veterinarstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine delegati Doma naroda izjasnit će se na sljedećoj sjednici.