28. redovna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo,


28.01.2010.

Na osnovu člana 86. stav 3. Poslovnika o radu Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, s a z i v a m  28. sjednicu Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za četvrtak, 28. januara 2010. godine u 10 sati.

 

Za  sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D

 

 1. Izjašnjenje o Prijedlogu zakona o veterinarstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lovstvu – skraćeni postupak,
 3. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o sjemenu i sadnom materijalu šumskih i hortikulturnih vrsta drveća i grmlja – skraćeni postupak,
 4. Prijedlog zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine,
 5. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju,
 6. Prijedlog zakona o krvi i krvnim sastojcima,
 7. Prijedlog zakona o unutrašnjoj trgovini,
 8. Prijedlog zakona o rudarstvu Federacije Bosne i Hercegovine,
 9. Prijedlog zakona o geološkim istraživanjima Federacije Bosne i Hercegovine,
 10. Nacrt zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine,
 11. Nacrt zakona o nasljeđivanju (predlagač: Klub poslanika BPS  - Sefer Halilović u Predstavničkom domu),

 

 1. Nacrt zakona o stočarstvu,

 

 1. Nacrt zakona o zaštiti zdravlja bilja u Federaciji Bosne i Hercegovine,

 

 1. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednog bilja,
 2. Nacrt zakona o apotekarskoj djelatnosti,

 

 1. Nacrt zakona o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata,

 

 1. a)Odluka o davanju saglasnosti za prihvaćanje kredita Evropske banke za   obnovu i razvoj za Projekat gasifikacije Srednjobosanskog kantona,

     b)Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog ugovora između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine za kredit Evropske banke za obnovu i razvoj za Projekat gasifikacije Srednjobosanskog kantona,

        c)Nacrt ugovora o podršci Projekta, Nacrt ugovora o sponzorovoj  podršci,  Nacrt ugovora o zajmu i Nacrt supsidijarnog ugovora o zajmu,

d)Informacija o kreditu Evropske banke za obnovu i razvoj za Projekat  gasifikacije Srednjobosanskog kantona,

 1. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o davanju saglasnosti Federalnom pravobranilaštvu za sklapanje sudske nagodbe po tužbi AD „Progres“ Beograd,
 2. Informacija o upravljanju šumama u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2008. godini  i planovi upravljanja šumama  za 2009. godinu,
 3. Prijedlog za rješenje spornih pitanja u tekstu Prijedloga zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom,
 4. Izbor i imenovanja.