29. redovna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo,


25.03.2010.

Prijedlog zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine usvojen je jučer, na 29. redovnom zasjedanju Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. 
Delegati Doma dali su saglasnost na: Odluku o utvrđivanju Prijedloga prostorne osnove i Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za FBiH "Autocesta na koridoru Vc" za razdoblje 2008. do 2028. godine, Prijedlog odluke o imenovanju komisije za davanje stručne ocjene u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti područja posebnog obilježja od značaja za Federaciju "Autocesta na koridoru Vc" i Odluku o davanju saglasnosti za prihvatanje kredita Evropske Investicijske banke za Projekt koridor Vc - prva faza Sjever. 
Usvojena je i Odluka o davanju saglasnosti za prihvatanje kredita Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekat poboljšanja dostupnosti finansija malih i srednjih preduzeća; - Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog ugovora između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine za kredit međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekat poboljšanja dostupnosti finansija malih i srednjih preduzeća; - Sporazum o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za  obnovu i razvoj i usaglašeni zapisnik sa pregovora između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekat  jačanja dostupnosti finansiranja za mala i srednja preduzeća. 
K znanju je primljena Informacija o kreditu Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za Projekat poboljšanja pristupa finansijskim sredstvima za mala i srednja preduzeća,
Sjednica je prekinuta kod pete tačke - Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Poreznoj upravi FBiH.  O terminu nastavka 29. sjednice Doma naroda bit će blagovremeno obavještenje.