29. redovna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo,


25.03.2010.

Na osnovu člana 86. stav 3. Poslovnika o radu Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, s a z i v a m  29. sjednicu Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za četvrtak, 25. marta 2010. godine u 10 sati.

Za  sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D

 

 1. Prijedlog zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine,
 2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine,
 3. Prijedlog zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju,
 4. Izjašnjenje o Prijedlogu zakona o veterinarstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 5. Izjašnjenje o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o federalnim jedinicama, (predlagači: Nusret Sirćo i Mirsad Zaimović, poslanici u Predstavničkom domu),
 6. Nacrt zakona o javno - privatnom partnerstvu,
 7. Nacrt zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih  društava s većinskim učešćem državnog kapitala u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 8. Nacrt zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku,
 9. - Odluka o davanju saglasnosti za prihvatanje kredita Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekat poboljšanja dostupnosti finansija malih i srednjih preduzeća;

- Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog ugovora između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine za kredit Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekat poboljšanja dostupnosti finansija malih i srednjih preduzeća ;

- Sporazum o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za  obnovu i razvoj i usaglašeni zapisnik sa pregovora između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekat  jačanja dostupnosti finansiranja za mala i srednja preduzeća;

-  Informacija o kreditu Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za Projekat poboljšanja pristupa finansijskim sredstvima za mala i srednja preduzeća,

 1. Izjašnjenje o Prijedlogu odluke o utvrđivanju područja planine „Vranica“ područjem  posebnih obilježja od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine,
 2. Izjašnjenje o Prijedlogu odluke o pristupanju izradi Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine „Vranica“ za period od 2008. do 2028. godine,
 3. Statut Radio-televizije Federacije Bosne i Hercegovine,
 4.  Program rada Vlade Federacije BiH za 2010. godinu,
 5.  Izvještaj Parlamentarne komisije odgovorne za reviziju o revizijskom  izvještaju Budžeta FBiH za 2007. godinu,
 6. Informacija o poslovanju HT Mostar i BH Telekoma Sarajevo,
 7.  Informacija o poslovanju svih preduzeća kojim upravlja Vlada Federacije Bosne i Hercegovine,
 8. Izbori i imenovanja.