30. redovna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo,


27.05.2010.

Odmah po završetku 29., održana je i 30. sjednica Doma naroda Parlamenta FBiH. Po hitnom postupku usvojeni su: Prijedlog zakona o dopuni Zakona o budžetima u FBiH, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u FBiH i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (predlagača Muhameda Osmića, delegata u Domu naroda).

Po skraćenom postupku usvojen je i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o društvima za osiguranje u privatnom osiguranju. Većina je digla ruku za Prijedlog zakona o izmjenami dopunama Zakona o eksproprijaciji.

Prihvaćen je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o građevinskom zemljištu FBiH (predlagač: Muhamed Osmić, delegat u Domu naroda), te Nacrt zakona o zaštiti od buke, Odluku o davanju saglasnosti za prihvatanje Prvog programskog kredita Međunarodne banke za obnovu i razvoj za razvojne politike za javnu potrošnju; Odluku o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog ugovora između BiH i FBiH za Prvi programski kredit Međunarodne banke za obnovu i razvoj za razvojne politike za javnu potrošnju; Odluku o davanju saglasnosti za prihvatanje Prvog programskog kredita  Međunarodne asocijacije za razvojne politike za javnu potrošnju; Odluku o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog ugovora između BiH i FBiH za Prvi programski kredit Međunarodne asocijacije za razvoj  za razvojne politike za javnu potrošnju; Sporazum o finansiranju između BiH i Međunarodne asocijacije za razvoj; Sporazum o zajmu između BiH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj; usaglašeni Zapisnik sa pregovora za Prvi programski kredit za razvojne politike za javnu potrošnju i programski dokument za Prvi programski  zajam/kredit za razvojne politike za javnu potrošnju te Informaciju o  kreditima Svjetske banke za budžetsku podršku «Prvi programski zajam/kredit za razvojne politike» (Development Policy Loan, DPL).

Prihvaćene su i: Odluka o davanju saglasnosti za prihvatanje kredita Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt otpadnih voda u Sarajevu; Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog ugovora između BiH i FBiH za kredit Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekat otpadnih voda u Sarajevu; Usaglašeni zapisnik s pregovora između BiH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (International Bank for Reconstruction and Development, IBRD) za Projekat za razvoj općina (Municipal Development Project); Sporazum o zajmu (Projekat za otpadne vode u Sarajevu) između BiH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (International Bank for Reconstruction and Development) i Projektni sporazum (Projekat otpadne vode u Sarajevu) između Međunarodne banke za obnovu i razvoj (International Bank for Reconstruction and Development) i FBiH; Informacija o kreditu Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekat za otpadne vode u Sarajevu ( SWWP).

Data je saglasnost na: Odluku o prihvatanju kredita Međunarodne asocijacije za razvoj za Projekat podrške mrežama socijalne sigurnosti i zapošljavanja; Odluku za zaključivanje Supsidijarnog ugovora između BiH i FBiH za kredit Međunarodne asocijacije za razvoj za Projekat podrške mrežama socijalne sigurnosti i zapošljavanja; Projektni sporazum (Projekat podrške mrežama socijalne sigurnosti i  zapošljavanja) između Međunarodne asocijacije za razvoj i FBiH; Sporazum o finansiranju (Projekat podrške mrežama socijalne sigurnosti i zapošljavanja) između BiH i Međunarodne asocijacije za razvoj; usaglašeni Zapisnik s pregovora između BiH i Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) Projektu podrške mrežama socijalne sigurnosti i zapošljavanju i Dokument o procjeni Projekta za predloženi kredit (Dokument Svjetske banke - samo za službenu upotrebu); Informaciju o kreditu Svjetske banke za Projekat podrške mrežama  socijalne sigurnosti i zapošljavanja ( SSNESP).  

Delegati su podržali Usaglašavanje različito usvojenih tekstova prijedloga zakona u oba doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine: Prijedlog zakona o unutrašnjoj trgovini; Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o formiranju Parlamentarne komisije  odgovorne za reviziju.