30. redovna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo,


27.05.2010.

Na osnovu člana 86. stav 3. Poslovnika o radu Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, s a z i v a m  nastavak 29. sjednice i 30. sjednicu Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za četvrtak, 27. maja 2010. godine u 10 sati.

Za 30. sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D

 

 1. Prijedlog zakona o dopuni zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine – hitni postupak,
 2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine – hitni postupak,
 3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (predlagač: Muhamed Osmić, delegat u Domu naroda) – hitni postupak,
 4. Prijedlog zakona  o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima (predlagač: Muhamed Osmić, delegat u Domu naroda) – hitni postupak,
 5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o građevinskom zemljištu Federacije Bosne i Hercegovine (predlagač: Muhamed Osmić, delegat u Domu naroda) – hitni postupak,
 6. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o društvima za osiguranje u privatnom osiguranju – skraćeni postupak,
 7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o eksproprijaciji,
 8. Izjašnjenje o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću,
 9. Nacrt zakona o zaštiti od buke,
 10. Informacija o stanju sigurnosti na području Federacije Bosne i Hercegovine za period januar – juni 2009. godine, sa posebnim osvrtom na stanje sigurnosti na području Tuzlanskog  kantona,

 

 1. – Odluka o davanju saglasnosti za prihvatanje Prvog programskog kredita Međunarodne banke za obnovu i razvoj za razvojne politike za javnu potrošnju,

                           - Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog ugovora između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine za Prvi programski kredit Međunarodne banke za obnovu i razvoj za razvojne politike za javnu potrošnju,

                             - Odluka o davanju saglasnosti za prihvatanje Prvog programskog kredita  Međunarodne asocijacije za razvojne politike za javnu potrošnju,

                             - Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog ugovora između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine za  Prvi programski kredit Međunarodne asocijacije za razvoj  za razvojne politike za javnu potrošnju,

                         - Sporazum o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj, Sporazum o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, usaglašeni Zapisnik sa pregovora za Prvi programski kredit za razvojne politike za javnu potrošnju i programski dokument za Prvi programski  zajam/kredit za razvojne politike za javnu potrošnju (povjerljivo),

                           - Informacija o  kreditima Svjetske banke za budžetsku podršku «Prvi programski zajam/kredit za razvojne politike» (Development Policy Loan, DPL).

 

                              12.- Odluka o davanju saglasnosti za prihvatanje kredita  

                                               Međunarodne  banke za obnovu i razvoj za Projekt otpadnih           

                                               voda u Sarajevu;

                          - Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog ugovora između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine za kredit Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekat otpadnih voda u Sarajevu;

                         - Usaglašeni zapisnik s pregovora između Bosne i Hercegovine (BiH) i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (International Bank for Reconstruction and Development, IBRD) za Projekat za razvoj općina (Municipal Development Project), Sporazum o zajmu (Projekat za otpadne vode u Sarajevu) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (International Bank for Reconstruction and Development)  (poverljivo-pregovarani tekst ) i Projektni sporazum ( Projekat otpadne vode u Sarajevu) između Međunarodne banke za obnovu i razvoj (International Bank for Reconstruction and Development) i Federacije Bosne i Hercegovine ( poverljivo –pregovarani tekst );

    - Informacija o kreditu Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekat za otpadne vode u Sarajevu ( SWWP).

 

                13. - Odluka o davanju saglasnosti za prihvatanje kredita Međunarodne asocijacije za razvoj za Projekat podrške mrežama socijalne sigurnosti i zapošljavanja;

                    - Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog ugovora između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine za kredit Međunarodne asocijacije za razvoj za Projekat podrške mrežama socijalne sigurnosti i zapošljavanja;

                  -  Projektni sporazum (Projekat podrške mrežama socijalne sigurnosti i  zapošljavanja) između Međunarodne asocijacije za razvoj i Federacije Bosne i Hercegovine (Povjerljivi Nacrt – pregovarani tekst) Sporazum o finansiranju (Projekat podrške mrežama socijalne sigurnosti i zapošljavanja) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj (Povjerljivi tekst – pregovarani tekst), usaglašeni Zapisnik s pregovora između Bosne i Hercegovine ( BiH) i Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) Projektu podrške mrežama socijalne sigurnosti i zapošljavanju i Dokument o procjeni Projekta za predloženi kredit  (Dokument Svjetske banke – samo za službenu uporabu); 

                 -  Informacija o kreditu Svjetske banke za Projekat podrške mrežama  socijalne sigurnosti i zapošljavanja ( SSNESP),

          

              14. Usaglašavanje različito usvojenih tekstova prijedloga zakona u oba doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine:

 

 • Prijedlog zakona o unutrašnjoj trgovini,
 • Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o formiranju Parlamentarne komisije  odgovorne za reviziju,

 

               15. Izbor i imenovanja.