Nastavak 11. redovne sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo,


31.03.2016.

1
Zaključak kojim je Dom naroda primio na znanje presudu Ustavnog suda Federacije BiH,  U-29/15 od 17. februara 2016. godine i ispravku odluke Ustavnog suda Federacije BiH od 25. marta 2016. godine, a kojim je definisano: Dom naroda Parlamenta Federacije BiH će, u okviru svojih nadležnosti i zaključka Doma naroda od 17. marta 2016. godine, poduzeti mjere i radnje na provedbi presude Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, usvojen je u nastavku 10. sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, 31. marta 2016. godine.  
Dom naroda usvojio je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa i Prijedlog zakona o državljanstvu Federacije BiH.

2
Nacrt zakona o izvršnom postupku, Nacrt zakona o izmjenama Zakona o suzbijanju korupcije i kriminala u Federaciji BiH, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o istraživanju i eksploataciji nafte i gasa u Federaciji BiH i Nacrt zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima, prihvaćeni su na jučerašnjoj sjednici. 
Dom naroda dao je saglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji BiH i na izmjenu Ugovora o sindiciranom dugoročnom kreditu s valutnom klauzulom, broj 19000555-DK-1/10 od 1. 11. 2010. godine.  
Izvještaj o finansijskom poslovanju Zavoda  za transfuzijsku medicinu Federacije BiH, za period 1. 1. - 31. 12. 2014. godine, skinut je s dnevnog reda zbog neprisustva predlagača. 
Izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća „Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine“ d.o.o. za 2014. godinu i Izvještaj o radu Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH za 2014., godinu nisu usvojeni.

3
Usvojena je Informacija o izvršenim aktivnostima na realizaciji projekta istraživanja i ekspoatacije nafte i gasa u Federaciji BiH. 
Prijedlog zakona o radu, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Federacije BiH i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji BiH, usvojeni su na 11. sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije BiH, nakon čega je sjednicu prekinuta.  O terminu nastavka bit ćete blagovremeno obaviješteni.

Sjednice u cijelosti možete pogledati na sljedećim linkovima:

Nastavak 10. sjednice Doma naroda PFBiH 31.3.2016. godine

11. sjednica Doma naroda PFBiH 31.3.2016. godine