Nastavak 11. redovne sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo,


31.03.2016.

Zakazan nastavak 11. sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za četvrtak, 31. marta 2016. godine u 11 sati.

Za 11. sjednicu predložen sljedeći

D N E V N I   R E D

 1. Prijedlog zakona o radu,
  - Amandman na Prijedlog zakona o radu - Aner Žueljević,
 2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine,
  - Amandman na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona - Aner Žueljević,
 3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mjeriteljstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 4. Prijedlog zakona o nedopuštenom oglašavanju,
 5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama  Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom,
 6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila i ostale odredbe o obaveznom osiguranju od odgovornosti – hitni postupak,
 7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine- skraćeni postupak,
 8. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o doprinosima - skraćeni postupak,
 9. Nacrt zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju,
 10. Izvještaj o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015.  godinu za period 1.1. - 31.12.2015. godine sa:
  -Tabelarnim pregledom odluka o izdvajanju sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije “ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015.  godinu za period 1.1. - 31.12.2015. godine,
  - Tabelarnim pregledom rješenja o izdvajanju sredstava iz „Tekuće rezerve premijera i zamjenika premijera“  Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015.  godinu za period 1.1. - 31.12.2015. godine,
  -Tabelarnim pregledom odluka o izdvajanju sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“  Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015.  godinu za period 1.1. - 31.12.2015. godine po budžetskim korisnicima,
 11. Prijedlog odluke o prihvatanju Analitičkog izvještaja o poslovanju Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za  2014. godinu,
  - Analitički izvještaj o poslovanju Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za  2014. godinu,
 12. Godišnji finansijski izvještaji Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine za period 1.1.2015. – 31.12.2015. godine.

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.