Nastavak 11. redovne sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo,


14.04.2016.

Zakazan nastavak 11. sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za četvrtak, 14. aprila 2016. godine u 13 sati.

Za nastavak sjednice su preostale sljedeće tačke:

D N E V N I   R E D

4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama  Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom,
5. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila i ostale odredbe o obaveznom osiguranju od odgovornosti,
6. Nacrt zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju,
7. Izvještaj o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015.  godinu za period 1.1. - 31.12.2015. godine sa:
-Tabelarnim pregledom odluka o izdvajanju sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije “ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015.  godinu za period 1.1. - 31.12.2015. godine,
- Tabelarnim pregledom rješenja o izdvajanju sredstava iz „Tekuće rezerve premijera i zamjenika premijera“  Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015.  godinu za period 1.1. - 31.12.2015. godine,
-Tabelarnim pregledom odluka o izdvajanju sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“  Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015.  godinu za period 1.1. - 31.12.2015. godine po budžetskim korisnicima,

8. Prijedlog odluke o prihvatanju Analitičkog izvještaja o poslovanju Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za  2014. godinu,
- Analitički izvještaj o poslovanju Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za  2014. godinu,
9. Godišnji finansijski izvještaji Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine za period 1.1.2015. – 31.12.2015. godine.
10. Izbor i imenovanja:
-Rješenje o prijedlogu za imenovanje jednog člana Državne regulatorne komisije za električnu energiju iz Federacije Bosne i Hercegovine (Suad Zeljković), 
-Rješenje o prijedlogu za imenovanje jednog člana Državne regulatorne komisije za električnu energiju iz Federacije Bosne i Hercegovine (Nikola Pejić).

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.