18. redovna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo,


30.01.2017.

Zakazana  18. sjednica  Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za četvrtak, 9. februara 2017. godine u 11 sati.

Podsjećamo Vas da će se 18. sjednica održati nakon završetka 17. sjednice.

 D N E V N I  R E D

 1. Prijedlog odluke o donošenju Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine „Autocesta na Koridoru Vc“ za razdoblje od 2008. do 2028. godine,
 2. Prijedlog zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine,
  - Amandman Anera Žuljevića,
  - Amandman Edina Forte,
 3.  Prijedlog zakona o bankama,
  - Amandman Anera Žuljevića,
 4. Prijedlog zakona o hraniteljstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 5. Nacrt zakona o prijevozu opasnih materija
 6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Obračun sredstava u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2015. godinu, 
 7. Izvještaj o izvršenju Programa rada Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2015. godinu,
 8. a) Izvještaj  o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa na dan 7.6.2016. godine, 
  b) Izvještaj  o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa na dan 18.10.2016. godine,
  c) Izvještaj  o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa na dan 8.11.2016. godine,
  d) Izvještaj  o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa na dan 22.11.2016. godine, 
  e) Izvještaj  o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa na dan 6.12.2016. godine,
  f) Izvještaj  o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa na dan 22.12.2016. godine,
 9. a) Prijedlog odluke o neprihvatanju:  
  - Izvještaja o radu Nadzornog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje za 2014.godinu, 
  - Zaključak Vlade Federacije,
  b) 
  Prijedlog odluke o neprihvatanju:  
  - Izvještaja o radu Nadzornog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje za 2015.godinu, 
  - Zaključak Vlade Federacije,
 10. Izvještaj o radu Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK - a za 2015. godinu,
 11. a) Izvještaj o zaduženju za četvrti kvartal 2015. godine,
  b) Plan zaduživanja za 2016. godinu,
  c) Kvartalni izvještaj o dugu Q2 2016. godine,

  d) Kvartalni izvještaj o dugu Q3 2016. godine, 
 12. Izvještaj o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuća rezerva“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, po odlukama Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, rješenjima premijera i zamjenika premijera Federacije Bosne i Herceogovine za period 1.1. -30.6. 2016. godine, 
 13. a) Izvještaj o radu i finansijsko-materijalnom poslovanju Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom za period 01.01. — 30.06.2016. godine,       
  -b) Izvještaj o radu i finansijsko-materijalnom poslovanju Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom za period 1.7. — 31.12.2016. godine,
 14. Izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine za 2015. godinu,
 15. Informacija o vanjskom i unutrašnjem dugu u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 31.12.2015. godine,
 16. Informacija o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala  privrednih društava i banaka u Federaciji Bosne i Hercegovine za period novembar 2015. godine – juni 2016. godine,
  Prijedlog zaključka,
 17. Informacija o stanju sigurnosti na području Federacije BiH za 2016. godinu,
 18. Dokument okvirnog budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za period 2017.- 2019. godina, 

 Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.