AKT/ PREGLEDAČ

Sažetak Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva po dvogodišnjim izvještajima o provođenju Programa mjera Planova upravljanja vodama za vodna područja rijeke Save i Jadranskog mora u Federaciji Bosne i Hercegovine (2016-2021), 

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT