AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog zakona o  sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine (predlagači: Elmedin Konaković, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH i Irfan Čengić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH),

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT