AKT/ PREGLEDAČ

Nacrt zakona o psihološkoj djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI

Dopis Društva pedagoga i psihologa Tuzlanskog kantona u vezi Nacrta zakona o psihološkoj djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine

Dopis Filozofskog fakulteta Univetrziteta u Tuzli u vezi Nacrta zakona o psihološkoj djelatnosti

DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA

- Obavijest

DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT