AKT/ PREGLEDAČ

(Povučen) Prijedlog autentičnog tumačenja člana 78. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, br. 26/16, 89/18 i 23/20 – Presuda Ustavnog suda Federacije BiH, broj: U-16/18 

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT