AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog zakona o izmjeni I dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju – (predlagači: Damir Mašić, zastupnik u Zastupničkom domu  i Aner Žuljević, delegat u Domu naroda) – skraćeni postupak, 

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI

Mišljenja Vlade Federacije BiH

DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT