AKT/ PREGLEDAČ

Nacrt zakona o kinematografiji i audiovizuelnom stvaralaštvu Federacije Bosne i Hercegovine (predlagač: Aljoša Čampara, delegat u Domu naroda)

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA

Obavijest

DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT