AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji Bosne i Hercegovine – hitni postupak

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI

Amandmani delegata Damira Džebe 

- Amandmani delegata Anera Žuljevića

- Izjašnjenje Vlade Federacije o amandmanima delegata Džebe i Žuljevića na Prijedlog zakona o obrtu i srodnim djelatnostima

DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT

Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji Bosne i Hercegovine – hitni postupak, broj: 02-02-1333/21 od 11.6.2021. godine, PD – 23. sj. 5.7. 2021, DN -12.sj. 9.9.2021, „Službene novine Federacije BiH“, broj 75/21,