AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog zakona o dopunama Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine, 

Prijedlog zakona o dopunama Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine,

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI

- Apel Udruženje Mreža za izgradnju mira

- Apel Udruženje paraplegičara

- Apel Udruženje AARHUS

DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA

Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA

- Obavijest

DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT

Zakon o dopunama Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine (PD usvojio - nastavak 33. sj. 6.6.2022. godine, DN – 19. sj. 7.7.2022), „Službene novine Federacije BiH“, broj 61/22